Scholenbouw 19 april 2018

Eerstesteenlegging campus Cadixwijk

Het Stedelijk Onderwijs legde vandaag de symbolische eerste steen voor de nieuwe campus in de Antwerpse Cadixwijk. Deze campus van maar liefst 24 000 m² is een van de grootste projecten van de inhaalbeweging in scholenbouw Scholen van Morgen. Wanneer de nieuwbouw en renovatie afgerond is, zullen hier dagelijks 1175 leerlingen en cursisten in creatieve en technische richtingen schoollopen.

Eerste steen van 24.000 m² scholencampus
Vandaag werd de eerste steen gelegd door schepen voor onderwijs Claude Marinower, maar de afbraakwerken zijn al gestart in september 2017. Intussen zijn de vloerplaat en de kolommen voor de het nieuwe klassenblok al zichtbaar. De enorme voormalige CAD-loods wordt omgevormd tot sporthal en refter. In een derde fase wordt het geklasseerde Van Averbekegebouw gerenoveerd. De afgewerkte gebouwen worden gefaseerd in gebruik genomen, maar alles zal afgerond zijn in de zomer van 2021. De nieuwe campus is een ontwerp van architectenbureau Korteknie Stuhlmacher en wordt gebouwd en onderhouden door STRABAG.

Schepen voor Onderwijs Claude Marinower: “Met deze architecturale parel geven we onze technische en creatieve opleidingen een boost. Daar ben ik van overtuigd. Deze campus in de Cadix is een begrip en zal dat meer dan ooit worden nadat dit project is gerealiseerd. We geven onze leerlingen en leerkrachten met dit project een top-onderwijsomgeving waarin ze kunnen excelleren.“

Technische én creatieve opleidingen
In de toekomst zal het Stedelijk Lyceum niet alleen de creatieve richtingen bundelen in de Cadixwijk. Ook technische opleidingen, die vandaag grotendeels in Stedelijk Lyceum Meir en Stedelijk Lyceum Lamorinière zitten, worden samengebracht op eenzelfde campus. Ook Encora (volwassenenonderwijs) dat hier al meer dan 50 jaar fotografie aanbiedt, blijft aanwezig. Hierdoor ontstaat een echte campus, met opleidingen uit verschillende schoolniveaus, verspreid over enkele gebouwen.
Vik Lauwerier, coördinerend directeur Stedelijk Lyceum: “In deze nieuwe campus willen we de domeinen STEM en Kunst en Creatie letterlijk dichter bij elkaar brengen om kruisbestuiving te faciliteren. Creatievelingen kunnen de ingenieurs van morgen ondersteunen bij ontwerpaspecten (design en media). Andersom kunnen jongeren met technologische knowhow de toekomstige kunstenaars ondersteunen wanneer ze praktische problemen tegenkomen bij de realisatie (of verbetering) van een project. We zijn ervan overtuigd dat 1+1 in dit geval meer dan 2 is!

Een project van Scholen van Morgen
Met een investeringsbudget van meer dan 50 miljoen euro en een oppervlakte van 24.000 m² is deze nieuwe scholencampus in de Cadixwijk een van de grootste projecten van Scholen van Morgen. Deze publiek-private samenwerking realiseert in Vlaanderen in totaal 182 nieuwbouw- en/of renovatieprojecten over alle onderwijsnetten heen. Deze vennootschap staat in voor het ontwerp (Design), de bouw (Build), de financiering (Finance) en het 30-jarig onderhoud (Maintain) van de schoolgebouwen. 154 nieuwe scholen zijn intussen opgeleverd en in gebruik.