Verkeersveiligheid 28 september 2018

Eindelijk fietspad door Hof van Tichelen

YES! Vandaag keurde het college EINDELIJK de vergunning voor een fietspad door het Hof van Tichelen goed! Daarmee komt er binnen afzienbare tijd eindelijk een einde aan de onveilige verkeerssituatie voor de 800 leerlingen van H. Pius X-instituut Antwerpen die daar dagelijks twee keer passeren.

Ik pleitte al sinds 2015 voor een oplossing en nu komt die er ook echt. Dank aan collega Samuel Markowitz van District Antwerpen, die dit succesvol door de besluitvorming loodste!
Team work!