Capaciteit 25 september 2015

Everaertstraat: eerste project na vrijmaken 22 miljoen

Vorige week communiceerde schepen voor onderwijs Claude Marinower dat de stad deze legislatuur 22 miljoen euro extra stedelijke middelen zal investeren in onderwijscapaciteit en kinderopvang. Vandaag heeft het stadsbestuur zijn principiële goedkeuring gegeven om het stadspand aan de Everaertstraat 97-99 ter beschikking te stellen voor onderwijs, met behoud van de huidige jeugdorganisaties, volgens het principe van de ‘brede school’. Hiermee geeft de schepen de aftrap van deze nieuwe reeks projecten.

Met de vrijgemaakte 22 miljoen euro aan stedelijke middelen kunnen minstens 4 extra schoolprojecten gerealiseerd worden, samen goed voor ongeveer 1.000 extra plaatsen in het Antwerpse onderwijs. Het is de bedoeling om deze middelen op korte termijn te investeren. Gebouwen die in aanmerking komen voor onderwijs worden gebruiksklaar gemaakt en ter beschikking gesteld van een geïnteresseerd schoolbestuur, ongeacht het onderwijsnet waartoe dat behoort. Het dossier Everaertstraat past volledig in dit opzet van de stad. Het gaat om multifunctionele infrastructuur – een brede school – waarin zowel onderwijs, jeugdwerk als sport een plek vinden. Jeugdorganisaties MSC Ahlan, Chiro Dolfijn en Kras Antwerpen Noord zullen gehuisvest blijven binnen het gebouw. Het betreft stedelijk bedrijfsvastgoed en we kunnen rekenen op een relatief korte opleveringstijd.

“De deblokkering van het dossier Everaertstraat toont aan dat deze extra stedelijke middelen op het juiste moment komen.” stelt een tevreden Claude Marinower. “Dit stadsbestuur maakt van onderwijscapaciteit een prioriteit. Deze middelen staan ons toe dit dossier eindelijk te deblokkeren.”

In de komende weken wordt de uitvoering verder besproken met alle betrokken partijen.  Het huidige gebouw is momenteel te klein en kwalitatief onvoldoende voor een comfortabele huisvesting van iedereen, maar met de zopas vrijgemaakte middelen kan de stad het bestaande gebouw renoveren en uitbreiden. De totale investeringskost voor dit project zal naar schatting rond 4 miljoen euro bedragen en een verwachte capaciteitsuitbreiding betekenen van 240 plaatsen in het basisonderwijs.

De jeugdorganisaties in het gebouw hebben een dagelijkse werking die kinderen en jongeren bereikt vanaf 6 jaar. Kras Antwerpen Noord en MSC Ahlan zijn belangrijke partners in het professioneel jeugdwerk die met hun sportieve, culturele en gemeenschapsvormende activiteiten op jaarbasis duizenden deelnemers uit de buurt aantrekken. Chiro Dolfijn is een vaste waarde in het jeugdverenigingslandschap die met hun leden wekelijks in het gebouw actief zijn. Schepen voor jeugd Nabilla Ait Daoud: “Ik ben zeer tevreden dat het principe van de brede school nu concreet vorm krijgt in dit project.  In een steeds verdichtende stad is het voor jeugdorganisaties geen evidentie om een goede uitvalsbasis te vinden.  Met de toepassing van het brede schoolconcept kunnen zij kwalitatief hoogstaande activiteiten blijven organiseren, en dat dicht bij hun doelpubliek.”

1 september 2016

Het is de bedoeling dat vanaf september 2016 de eerste klasjes in gebruik kunnen worden genomen. Op dat moment kan er gestart worden met een eerste en tweede kleuterklas en mogelijks een eerste leerjaar lager onderwijs.

“We willen zo snel mogelijk duidelijkheid over het aantal vrije plaatsen binnen dit project zodat we dit kunnen meenemen in Meld Je Aan, het aanmeldingssysteem voor het basisonderwijs in Antwerpen. Op die manier kunnen we vraag en aanbod binnen deze buurt beter op elkaar afstemmen tegen 1 september 2016.” besluit Marinower.