Scholenbouw 22 juni 2018

Grensoverschrijdende nieuwbouw lost capaciteitsnood op voor twee scholen van verschillende netten in Borgerhout

Vandaag besliste het college om een erfpacht en een bedrag van 250.000 euro beschikbaar te stellen voor een perceeloverschrijdende nieuwbouw voor twee scholen van twee verschillende netten. Door slim ruimtegebruik zullen beide scholen kunnen uitbreiden en extra capaciteit bij creëren. “Een week na de erfpachtgoedkeuring in de Kerkstraat ontmijnen we daarmee vandaag weer een belangrijk capaciteitsproject met stedelijke middelen”, reageert een tevreden schepen Marinower (Open Vld).

Slim ruimtegebruik over de netten heen
Stedelijke basisschool De Esdoorn en Steinerschool De Kleine Wereldburger, gelegen aan respectievelijk de Vinçottestraat en de Generaal de Wetstraat, hebben beiden nood aan uitbreiding. De Esdoorn heeft een bijkomende refter en sanitair nodig en De Kleine Wereldburger moet dringend een extra klaslokaal, sanitair en bewegingsruimte bij creëren, zodat het kan uitgroeien tot een volwaardige 1-stroom basisschool (uitbreiding met 48 plaatsen).

Schepen Claude Marinower: “Beide scholen willen uitbreiden, maar doordat zij in een binnengebied tegen elkaar aan liggen, bleek er te weinig plaats. Daarom is de uiteindelijke oplossing de realisatie van een gedeelde nieuwbouw op de grens tussen beide percelen. Beide scholen zullen vanop hun eigen perceel toegang hebben tot hun specifieke ruimten en De Esdoorn zal het dak van het gebouw gebruiken als speelplaats.”

Stad biedt erfpacht aan en maakt 250.000 euro vrij
Dat dit nieuw te realiseren gebouw in een omsloten gebied ligt en perceeloverschrijdend is, heeft een invloed op de kostprijs van het project. Vlaamse capaciteitsmiddelen en het eigen aandeel van de scholen zijn daarvoor niet toereikend.

Schepen Claude Marinower: “Daarom zal de stad uit het investeringsbudget voor capaciteitsuitbreiding in onderwijs, een bedrag van 250.000 euro beschikbaar stellen. Zonder dit bedrag zou het project niet gerealiseerd kunnen worden en de capaciteitsuitbreiding niet gerealiseerd worden. Met de 250.000 euro middelen wordt in eigen patrimonium van de stad geïnvesteerd.”

Praktisch zal de stad dat deel van het perceel waarop het gebouw gerealiseerd zal worden, eerst uit de erfpacht van het AG SO lichten en vervolgens in erfpacht geven aan AG SO en De Kleine Wereldburger. Zo ontmijnt de stad, een week na de erfpachtgoedkeuring in de Kerkstraat, weer een capaciteitsproject via stedelijke middelen en garandeert het de toekomst voor deze twee scholen.

Samira Azeroual, directeur De Kleine Wereldburger reageert tevreden: “De openheid en ondersteuning vanuit onderwijsbeleid en de deskundigheid van AG Vespa zorgen ervoor dat we ten volle kunnen groeien als Steinerschool in deze tijd en in deze buurt. Daarnaast zijn we heel blij met de fijne samenwerking met de directie van de Esdoorn. Samen maken we van onze scholen een plek waar we alle kinderen van Borgerhout kunnen uitdagen en leerkansen bieden om hun eigenheid tot hun recht te laten komen. Dat is ons netoverschrijdend doel.”

Ook directeur van de Esdoorn, Pascale De Pauw, is verheugd met het goede nieuws: ”We zijn blij met de broodnodige polyvalente eetruimte, zonder in te moeten boeten aan speelplaats. Die is zo belangrijk voor kinderen in de stad!”.