Opinie 10 februari 2018

Hoezo, een loterij?!

U hebt ongetwijfeld als ouder al gehoord van het aanmeldsysteem Meld je aan (MJA). De voorbije dagen hoorden we de eerste positieve reacties over de start in het secundair, maar ook vanuit verschillende bronnen negatieve. Reacties vol foute informatie bovendien. Het systeem zou werken op dezelfde manier als een loterij: een ticketje krijgen en afwachten of je gewonnen hebt. In veel scholen zullen er voldoende plaatsen zijn en zullen alle geïnteresseerden ook meteen een plek hebben. In de overbevraagde scholen is die kans iets kleiner, maar dat is met het chronologiesysteem óók zo. Wanneer er slechts 150 plaatsen voor 200 kinderen zijn, dan moeten er 50 geweigerd worden. Online aanmelden of niet. Het verschil is dat bij fysieke inschrijvingen dit vaak kinderen zijn waarvan de ouders het zich niet kunnen permitteren om aan te schuiven aan de schoolpoort.

Dezelfde reacties zadelen ouders die niet kamperen op met een schuldgevoel, want volgens de voorstanders van wachtrijen zijn zij niet betrokken en kiezen zij niet bewust. Zij zouden akkoord gaan met een ‘loterijsysteem’. En kamperende ouders? Wel die kiezen bewust de beste school voor hun kind, en worden daarvoor beloond. Nonsens. De ervaring vanuit MJA basisonderwijs leert ons dat 85% van de ouders een ticket voor een voorkeurschool uit hun top drie krijgen. Laat duidelijk zijn dat de computer enkel scholen toewijst die ouders zelf in hun voorkeurslijst zetten, andere scholen duiken er niet in op. Van loterij is dus geen sprake. Bovendien zijn de resultaten van fysiek aanschuiven bij inschrijvingen juridisch zeer wankel.

Ik betreur het dan ook enorm dat sommigen nu mist beginnen spuien over het aanmeldsysteem en bewust kiezen om mensen te misleiden. MJA secundair kwam er na een democratische beslissing van het Lokaal Overlegplatform (LOP), waarin alle schooldirecteurs zetelen, en er werd rekening gehouden met ieders wens. Het is net daarom dat sommige scholen vandaag niet meedoen.

MJA staat een bewuste en vrije schoolkeuze niet in de weg. Integendeel! Via allerlei kanalen tracht de stad ouders net bewust te maken van het belang van hun keuze. Ze worden ook aangemoedigd om scholen te bezoeken. Als hun keuze dan op meerdere scholen valt, kunnen ze die allemaal invoeren. Daarom is mijn boodschap: stop met verwarring zaaien. Al was het maar uit respect voor de ouders. En voor alle andere scholen die wél bewust voor MJA kozen. Scholen die een bewuste schoolkeuze minstens zo belangrijk vinden als u.