Verkeersveiligheid 17 februari 2017

Hof van Tichelen: Marinower (Open Vld) wil nu eindelijk definitieve oplossing

Eerder deze week voerde Sp.a actie voor een veilig fietspad in het Hof van Tichelen. Het voorstel dat men nu doet is echter geen nieuw voorstel. De oplossing voor de fietsenstroom van Pius X werd reeds in 2015 voorgelegd aan het college van de Stad door schepen van Onderwijs Claude Marinower. Wegens een bevoegdheidsconflict trok het district het dossier naar zich toe. Helaas is er tot op heden nog steeds niets veranderd aan de onveilige situatie.

Oplossingen reeds onderzocht in 2015
Onderwijsschepen Marinower kent het dossier Hof van Tichelen maar al te goed. In december 2015 was de knoop voor de aanleg van een fietspad doorheen het aangrenzend parkje zo goed als doorgehakt. Na doorgedreven overleg kreeg hij alle neuzen van het stadsbestuur in dezelfde richting. Maar net voor de beslissing zou vallen, claimde de districtsraad Antwerpen dit dossier als haar bevoegdheid.

Schepen Marinower: ‘Ik heb me er uiteraard bij neergelegd dat het district het bevoegde bestuur is. Maar ik ging er wel van uit dat het dossier onmiddellijk goedgekeurd zou geraken, het hele dossier was immers beslissingsklaar.’

Sindsdien is er merkwaardig genoeg geen oplossing op het terrein gekomen. Met als resultaat dat er vandaag, meer dan een jaar later, nog dagelijks 800 fietsers deze onveilige situatie moeten trotseren. Deze fietsers rijden nog steeds tegen de richting de wijkstraat in, wat bijzonder onveilige situaties veroorzaakt en de buurtbewoners ook geregeld opzadelt met beschadigde wagens.

Toegenomen leerlingenstroom
Schepen Marinower bezocht op woensdag 6 mei 2015 het H. Pius X-instituut. De school maakte van de gelegenheid gebruik om de problemen aan het Hof van Tichelen aan te kaarten. Ten gevolge van de toegenomen leerlingenstroom passeren er dagelijks niet alleen 800 fietsers, maar ook 400 voetgangers. Daaruit volgde ook een nijpend gebrek aan fietsenstalling, die de school vanwege werkzaamheden niet kon opvangen. Pius X formuleerde daarbij zelf ook al de mogelijke oplossingen: ruimte voor een fietsenstalling op stadsgrond en een fietspad doorheen het parkje om het mobiliteitsprobleem op te lossen.

Schepen Marinower: ‘De school had dit dossier zeer degelijk bestudeerd en kwam met zeer concrete voorstellen tijdens mijn bezoek. Ik heb me toen geëngageerd om er meteen werk van te maken.’

Alleen zat het dossier al een tijdje vast bij de stadsdiensten. Schepen Marinower heeft toen alles in het werk gesteld om deze voorstellen door het college van burgemeester en de schepenen te laten goedkeuren. Het probleem van de fietsenstalling werd vrij snel opgelost met een besluit van het college om een stukje stadsgrond ter beschikking te stellen. Helaas, voor het fietspad is het anders gelopen.

Schoolstraat geen optie
Het resultaat is dat de onveilige situatie en de bijkomende overlast in de buurt vandaag onveranderd blijft. Het district schoof als ultieme oplossing de ‘schoolstraat’ naar voor: een concept waarbij de straat aan de school elke ochtend en avond een half uur lang afgesloten wordt voor wagens. Doorgaand verkeer kan dan enkel te voet of met de fiets passeren. Nochtans is het advies van de stadsdienst mobiliteit over een schoolstraat hier negatief. Het biedt geen oplossing voor het probleem en zorgt bovendien voor extra werkdruk voor het schoolpersoneel. Ook voor de buurtbewoners, die dan gedurende een half uur tijdens de spits hun straat niet in zouden kunnen, is dit geen optie.

Schepen Marinower: “Het is mij nog steeds een raadsel waarom enkele districtsraadsleden zich halsstarrig blijven verzetten tegen een oplossing waarvoor deskundigen en bevoegde diensten positief advies hebben gegeven. Een oplossing die bovendien gedragen is door de buurt en de school. We maken ons als bestuur belachelijk met dit getreuzel. En wat als er morgen iets ernstigs gebeurt? Ik zou in hun plaats niet meer rustig slapen. Er moet nu door de districtsraad een beslissing worden genomen. Men moet zich eindelijk neerleggen bij wat in ieders ogen een eenvoudige en haalbare oplossing is. Eén waarbij de fietsers, de buurt en de school allemaal winnen.”