A'REA 2020 31 mei 2017

Kunstkuren na de schooluren

De voorbije weken gingen de eerste activiteiten in het kader van Antwerp Children’s Zone van start. Antwerp Children’s Zone is een uniek project in de wijk Kiel, met een aanpak waarbij het kind met al zijn talenten en passies, centraal staat. Met dit project streeft de stad Antwerpen ernaar om het aantal kinderen dat de school verlaat zonder diploma te doen dalen en om àlle kinderen de kans te geven op een succesvolle schoolcarrière. Vandaag ging uw krant een kijkje nemen op een workshop van DKO, die plaatsvond in het Stedelijk Lyceum Pestalozzi.

Leertijduitbreiding
In het kader van Antwerp Children’s Zone ondersteunt de stad alle scholen op het Kiel om leertijduitbreiding te realiseren, aansluitend op de gewone klasuren. Leertijduitbreiding is extra tijd op school waarin de leerlingen hun talenten verder kunnen ontdekken en ontplooien, ook op niet-schoolse vlakken zoals dans, muziek en sport. De scholen kunnen hierbij kiezen uit een gevarieerd aanbod in samenwerking met verschillende partners. Eén van die partners is het Deeltijds Kunst Onderwijs (DKO), dat met het project ‘Kunstkuren’ alle kinderen/jongeren de kans wil geven op een kwalitatieve muzische vorming. Chryster Aerts, Artistiek Directeur DKO: “Kunstkuren is een ideaal project om kinderen hun muzisch talent te laten ontdekken binnen de vertrouwde omgeving van hun dagschool. Professionele creatieve lesgevers vanuit DKO gaan samen aan de slag met de leerkrachten van de basis- of secundaire scholen om bij elk kind het creatieve te stimuleren, een competentie die ze in hun latere loopbaan zeker zullen gebruiken.”

Kunstkuren na de uren
Vandaag volgen 15 kinderen van het Stedelijk Lyceum Pestalozzi een workshop muziek. De focus lag op samen spelen en zo muziek ontdekken in al zijn facetten.

Onderwijsschepen Claude Marinower kwam een kijkje nemen: “Met dit aanbod willen we àlle kinderen toegang geven tot het deeltijds kunstonderwijs. We weten dat de culturele en financiële drempel tot deelname aan het DKO voor sommige kinderen hoog is. Met het initiatief Kunstkuren van de stedelijke academies verlagen we die drempel. Leerlingen kunnen naschools deelnemen aan lessen muziek, toneel, dans, beeldende kunst.”

Annick Liesenborghs en Annemie De Merlier, directeurs Stedelijk Lyceum Pestalozzi: “Door Kunst(Kuren) op school te brengen, geven wij elk van onze leerlingen kans een ruimere blik te werpen op de maatschappij en de wereld. Want dat doet Kunst: ze opent ogen, ze verbindt, ze zet aan tot nadenken.”

Meer info over Antwerp Children’s Zone kan u vinden op
http://www.onderwijsantwerpen.be/nl/aanbod/antwerp-childrens-zone

(Bron foto: Gazet van Antwerpen)