Antwerpen Onderwijshoofdstad 1 september 2017

Marinower (Open Vld) lanceert project “Antwerpen onderwijshoofdstad Vlaanderen”

Schepen voor Onderwijs Claude Marinower nodigt de Antwerpse onderwijs- en maatschappelijke partners uit om dit schooljaar mee te werken aan het participatief project “Antwerpen Onderwijshoofdstad”, met als doel concrete ambities, uitdagingen en actieplannen voor het Antwerpse onderwijs te ontwikkelen met 2028 voor ogen. Hiermee wil Marinower verder kijken dan de huidige legislatuur en vooral een kentering teweegbrengen in een aantal heikele onderwijsdossiers waar de stad al jaren mee worstelt.

Antwerpen Onderwijshoofdstad
De schepen voor Onderwijs wil met het project Antwerpen Onderwijshoofdstad de uitdagingen van het Antwerps onderwijs scherper in kaart brengen, een aantal bijkomende ambitieuze onderwijsdoelen bepalen en krachtige actieplannen ontwikkelen. De inzet van Antwerpen Onderwijshoofdstad is een kentering realiseren in een aantal van de complexe dossiers waar de stad mee worstelt.

Schepen Marinower duidt: “Onderwijs in de grootstad moet een emancipatiemachine zijn die alle kinderen vooruit stuwt naar een deelname in een sterkere samenleving. Dat is de globale ambitie. De bedoeling is om in samenspraak met alle partijen draagvlak en betrokkenheid te creëren, feedback en constructieve ideeën te verzamelen. De aanpak is participatief om alle mogelijke partners te betrekken.”

De schepen geeft ook een eerste aanzet om het debat te openen met het onderwijsveld, maatschappelijke partners, ouders, jongeren, academici, het bedrijfsleven, et cetera. De participatieve aanpak moet resulteren in de beschrijving van het ambitieniveau, een aantal uitdagingen en vervolgens de uitrol van een aantal concrete actieplannen met het oog op 2028.

Sense of urgency
Waarom is Antwerpen de onderwijshoofdstad van Vlaanderen? De cijfers spreken voor zich: meer dan 100.000 leerlingen, of bijna één derde van alle leerlingen in de 13 centrumsteden samen, loopt school in één van de 300 Antwerpse scholen. Daarnaast beschikt Antwerpen over het grootste stedelijke onderwijsnet van Vlaanderen (55.000 leerlingen van basis- tot volwassenenonderwijs) en is ze met meer dan 45.000 studenten ook de tweede grootste studentenstad van Vlaanderen.

Onderwijsschepen Marinower (Open Vld) legt uit: “Puur op basis van deze cijfers is Antwerpen de onderwijshoofdstad van Vlaanderen. Daar kunnen we niet naast. Bovendien is onze stad ook het sociaaleconomisch zwaartepunt van Vlaanderen. Kwalitatief onderwijs bepaalt in belangrijke mate mee de toekomst van onze stad in sociale, economische, culturele en industriële zin. Als het onderwijs sterk staat, zal de stad sterk staan.”

Maar de grootstedelijke context van Antwerpen brengt ook een heleboel uitdagingen met zich mee.

Schepen Marinower: “Voor deze uitdagingen zijn we zeker niet blind. ‘Groot zijn’ is niet alleen een garantie op meer diversiteit, maar ook op meer complexiteit. Op de Antwerpse schoolbanken tellen we meer dan 175 nationaliteiten. Daarmee is onze stad de meest diverse van Vlaanderen. Bovendien zijn 40% van alle leerlingen SES-leerlingen, wat het dubbele is van het Vlaamse gemiddelde. Ook op het vlak van vroegtijdig schoolverlaten scoren we helaas dubbel zo hoog als Vlaanderen. Tot slot worstelen we ook met een hoge uitstroom van leerkrachten: 40% verlaat het Antwerpse onderwijs binnen de 5 jaar. Met het participatief project willen we deze uitdagingen fundamenteel aanpakken.”

Innovatieve onderwijsprojecten
Tijdens deze legislatuur zagen een aantal vernieuwende onderwijsprojecten voor het eerst het daglicht in onze grootstad. Ook op innovatief vlak is Antwerpen dus een voorloper. De stad zette de voorbije jaren al sterk in op onderwijs, en dat resulteerde in enkele belangrijke en innovatieve verwezenlijkingen.

Schepen Marinower licht toe: “Ik denk hierbij aan de oprichting van de netoverschrijdende onderwijsraad (ORA), het Centraal Meldpunt voor Risicojongeren (CMP) en het aanstellen van de eerste spijbelambtenaar. Bovendien maakte Antwerpen ook, samen met Gent, als eerste komaf met de voorhistorische kampeertoestanden voor scholen door een online aanmeldingssysteem te ontwikkelen. Een echte mijlpaal. En als kers op de taart is Antwerpen met de Children’s Zone ook pionier om de leerachterstand en schooluitval in bepaalde wijken op integrale wijze aan te pakken. Ik ben zeer trots op deze verwezenlijkingen, maar het is nog niet voldoende. We moeten nog verder denken, in samenwerking met alle partners en met 2028 in gedachten.”