Nieuws 26 maart 2018

Marinower wil betere binnenluchtkwaliteit in scholen

Twee weken geleden publiceerde Greenpeace een rapport dat aantoonde dat de luchtkwaliteit in scholen onrustwekkend is. Ook voor de Antwerpse scholen was het rapport niet mals. Vandaag dagvaardden Greenpeace, Ademloos en stRaten-generaal de Vlaamse regering voor de rechtbank van eerste aanleg in Brussel ertoe strekkende propere lucht af te dwingen. Schepen voor Onderwijs Claude Marinower (Open Vld) reageert: “De buitenlucht hebben we niet onder controle, maar de binnenlucht daar kunnen we wel actief iets aan doen.”

Resultaten Greenpeace onderzoek
Ook de stad Antwerpen is zich erg bewust van de problematiek rond schone lucht. De rapporten van de Antwerpse scholen die deelnamen aan het onderzoek van Greenpeace waren niet positief. Er bleek een groot verschil tussen scholen in een groenere omgeving en scholen aan een zogenaamde street canyon, maar zelfs dan zijn de resultaten van dit onderzoek niet goed te noemen. Schepen Marinower reageert bezorgd: “Greenpeace neemt weliswaar de strengere WHO richtlijn in plaats van de wettelijke norm, maar desondanks blijft de luchtkwaliteit in scholen verontrustend. Dit resultaat vraagt om ingrijpende maatregelen die de school en de inrichtende macht overstijgen. Collega schepen Ait-Daoud lanceerde vorig jaar al het LEZ-initiatief om de buitenluchtkwaliteit in Antwerpen te helpen verbeteren. Vanuit Stedelijk Onderwijs willen wij nu ook de binnenluchtkwaliteit in scholen verbeteren.”

Binnenluchtkwaliteit Stedelijk Onderwijs
De Greenpeace-studie deed een meting van stikstofdioxide in en rond scholen. Stedelijk Onderwijs gaat een stap verder en schrijft op dit moment een opdracht uit voor een gedetailleerde meting van de binnenluchtkwaliteit. Daarbij zal niet alleen gekeken worden naar stikstofdioxide – hoofdzakelijk het gevolg van verkeer en dieselmotoren – maar ook naar de concentraties fijn stof, vluchtige organische stoffen, ozon, kooldioxide en -monoxide. De metingen zullen gedurende een heel schooljaar uitgevoerd worden, omdat ook de seizoenen een invloed hebben op de luchtkwaliteit.

Claude Marinower, voorzitter van raad van bestuur AGSO, licht toe: “Ik nam het initiatief voor een proefproject met scholen in verschillende omgevingscontexten, met diverse soorten gebouwen (nieuwbouw, ouder gebouw, passiefbouw,…) en met een verschillende gebruiksintensiteit. De metingen zullen gedurende een heel schooljaar uitgevoerd worden, omdat ook de seizoenen een invloed hebben op de luchtkwaliteit. We weten immers dat de binnenluchtkwaliteit, naast gezondheid, ook een zeer belangrijk effect heeft op de leerwinst van onze kinderen.”

Dit meten is een eerste stap. Nadien zal het Stedelijk Onderwijs de cijfers evalueren en uitzoeken wat de oorzaken zijn van eventueel slechte resultaten. Een gepast actieplan opstellen en uitvoeren is de derde stap.

Marinower: “Met het Stedelijk onderwijs hebben we al wel een zwaar investeringsprogramma van nieuwbouw en renovatie achter de rug. Ik ga er van uit dat in veel van onze scholen daarom de binnenluchtkwaliteit al sterk is verbeterd.”