Nieuws 15 februari 2019

Naam Delwaidedok wordt verwijderd

Persbericht van de Stad Antwerpen, 15/2/2019

Het Antwerpse stadsbestuur boog zich vandaag over de naam van het Delwaidedok in de haven. Voor het stadsbestuur zijn het recente wetenschappelijk onderzoek en de reacties die daarop volgden van die aard dat het ontegensprekelijk is dat deze naam geschrapt moet worden uit respect voor de Antwerpse slachtoffers van de Holocaust en de nazivervolgingen.

Deze week stelde professor Herman Van Goethem, rector van de Universiteit Antwerpen, zijn wetenschappelijk onderzoek voor dat gebundeld werd in het boek ‘1942. Het jaar van de stilte’. In dit boek wordt ingegaan op de actieve rol die oorlogsburgemeester Leo Delwaide speelde in de razzia’s die in de zomer van 1942 gebeurden met medeweten en medewerking van het stadsbestuur en de Antwerpse politie.

Delwaide werd na de oorlog in 1959 havenschepen, een functie die hij uitoefende tot zijn overlijden in 1978. Het Delwaidedok, dat begin jaren tachtig in dienst werd genomen, is naar hem vernoemd.

Het Antwerpse stadsbestuur heeft zich vandaag beraden over de kwestie van de naamgeving van dit dok naar aanleiding van de verschijning van het boek van rector Van Goethem. Het stadsbestuur is van mening dat de zwaarwichtigheid van de feiten helder is en dat er geen uitstel of verdere overwegingen noodzakelijk zijn om een beslissing ten gronde te nemen.

Het stadsbestuur besliste dan ook om het Havenbedrijf van Antwerpen te verzoeken de naam van het Delwaidedok te schrappen. Het college zal zich op de volgende zitting beraden over een suggestie voor een nieuwe naam en deze overmaken aan het Havenbedrijf.

In het bestuursakkoord besliste het stadsbestuur al om de verscheidene aanbevelingen van een wetenschappelijk comité uit te voeren, waaronder het oprichten van een monument met de namen van alle slachtoffers, het opwaarderen van de herinneringseducatie en het toelaten van struikelstenen als nagedachtenis aan de gedeporteerden.

 

Foto: Leo Delwaide (c) SOMA