Digitalisering 14 november 2019

Netwerkdag e-inclusie

Onze samenleving digitaliseert snel en onvermijdelijk. Daarom moeten we ervoor zorgen dat iedereen mee op weg kan. Dat was de focus van onze netwerkdag e-inclusie vandaag. Samen met interne en externe partners, zoals de Antwerpse middenveldorganisaties en de stad Kortrijk en stad Gent, denken we na over hoe we kunnen investeren in de mensen voor wie digitalisering geen evidentie is. Geletterdheid, laagdrempelige websites en laagdrempelig e-loketten, digitale oefenkansen in de Huizen van het kind, de werking met laaggeletterde ouders, de buurtwerking en vele andere thema’s kwamen aan bod.