Nieuws 2 september 2018

Nieuw dit schooljaar: verkeerseducatie voor de kleinsten & meer kwaliteit in naschoolse opvang

Schepen voor Onderwijs Claude Marinower (Open Vld) luidt het nieuwe schooljaar positief in: voor het zesde jaar op rij is er een plek voor alle 103.000 schoolgaande kinderen in Antwerpen. Dat ondanks de blijvende aangroei. Nieuw dit schooljaar is een extra budget van 88.000 euro voor verkeerseducatie, met speciale aandacht voor jonge kinderen. Daarmee zal de stad tegen het einde van deze legislatuur meer dan 1.000.000 euro in verkeerseducatie geïnvesteerd hebben. Ook het subsidiereglement voor kinderopvang op school wordt aangepast: vanaf nu kunnen scholen een bijkomend bedrag van 750€ aanvragen voor activiteiten tijdens de naschoolse opvang.

11.000 extra plaatsen sinds 2012
Onderwijsschepen Claude Marinower: “Elk jaar opnieuw is het weer spannend afwachten, maar ook dit schooljaar – voor de zesde keer op rij – is het ons gelukt om elk kind een plek te geven op een school.” Dat is niet eenvoudig, want in het basis en secundair samen zijn er 103.000 leerlingen in het leerplichtonderwijs in Antwerpen.

“We hebben de voorbije jaren dan ook de nodige inspanningen geleverd om extra capaciteit te creëren daar waar ze het meest nodig was. Het resultaat: 11.000 extra plaatsen sinds 2012. Dat is een stijging van 18%.”, aldus Marinower.

88.000 euro extra voor verkeerseducatie
Marinower kondigt ook twee nieuwigheden aan voor het komende schooljaar. De stad maakt bijkomend 88.000 euro vrij voor verkeerseducatie, wat de teller voor deze bestuursperiode op meer dan 1.000.000 euro brengt.

Marinower: “De ongevallencijfers die de stad Antwerpen voor de zomervakantie vrijgaf tonen aan dat verkeersveiligheid blijvende aandacht vereist. Elk ongeval is er één teveel. Educatie is één van de fundamentele pijlers van een goed verkeersveiligheidsbeleid. Schoolgaande kinderen en jongeren zijn daarbij een belangrijke doelgroep. Ze zijn extra kwetsbaar in het drukke stadsverkeer. Verkeerseducatie is voor mij dan ook een prioriteit binnen mijn onderwijsbeleid.”

Speciale aandacht gaat daarbij naar jonge kinderen en dode hoeklessen. Vanaf dit schooljaar zal ook het basisonderwijs kunnen deelnemen aan de kant-en-klare Verkeersweken van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde). Die werden het voorbije schooljaar al voorzien voor het secundair onderwijs. Dat aanbod wordt nu verdubbeld en uitgebreid met verkeersweken voor kleuter- en lager onderwijs, waarin de dode hoeklessen een prominente plaats krijgen. Marinower licht toe: “Op die manier zal de stad nog meer scholen kunnen bereiken met de lessen dode hoek én ook reeds jongere kinderen op hun niveau bewustmaken van de gevaren van de dode hoek en hoe ze die best kunnen vermijden. Zeker gezien de recente zware ongevallen met fietsers die de hele stad choqueerden.“

Ook de verkeersveiligheid bij het woon-schoolverkeer krijgt extra aandacht. In een pilootproject worden gemachtigde opzichters ingezet op moeilijke kruispunten in frequent gebruikte schoolroutes.  De stad werkt hiervoor in pilootfase samen met de districten Antwerpen en Deurne.

Meer kwaliteitsvolle binnenschoolse opvang
In Antwerpen worden de meeste kinderen die opvang nodig hebben voor en na de schooluren opgevangen in de eigen school, wat door zowel de kinderen als hun ouders als handig ervaren wordt. Sinds twee jaar voorziet de stad hiervoor inhoudelijke en financiële steun in de vorm van een subsidiereglement voor binnenschoolse opvang. Marinower laat weten dat die steun per 3 september nog verhoogd wordt. Scholen kunnen vanaf dit schooljaar een bijkomende subsidie aanvragen voor een bedrag van 750€, dat ze kunnen gebruiken om hun activiteitenaanbod tijdens de opvang kwaliteitsvol te verhogen.

Schepen Marinower: “Concreet betekent dat dat de Antwerpse scholen die 750€ kunnen gebruiken voor het organiseren van kwaliteitsvolle activiteiten tijdens de opvang en/of het coördineren van een samenwerking met één of meerdere andere scholen. Daarnaast kan het bedrag ook besteed worden aan een externe organisator of opvangbegeleider die deze activiteiten begeleidt of aan vormingen voor dergelijke begeleiders. Tot slot kan men er ook financiële en praktische drempels mee verlagen om de activiteiten zo toegankelijk te maken voor alle kinderen of voor een specifieke doelgroep.”