Meld je aan 29 mei 2018

Nog 1.100 vrije plaatsen in Antwerpse scholen voor 85 kinderen

Nog 1.100 vrije plaatsen in de Antwerpse scholen, dat publiceerde het Lokaal Overlegplatform deze ochtend op de Meld je aan Secundair-website. Dat tegenover slechts 85 leerlingen die nog een plek moeten vinden. Er is dus een plek voor ieder kind, maar schepen voor Onderwijs Claude Marinower blijft minister Crevits vragen om één inschrijfdatum en het aanmelden te verplichten in gebieden met grote capaciteitsdruk, zoals Antwerpen.

1.100 vrije plaatsen
Vandaag werd op de website van Meld je aan (MJA) Secundair een lijst gepubliceerd met het aantal vrije plaatsen per school. Een snelle rekensom toont dat er in totaal nog ongeveer 1.100 plaatsen vrij zijn in de Antwerpse scholen. De nieuwe cijfers leren ons ook dat er dus een 800-tal tickets voor MJA scholen niet werden gebruikt. Wellicht werden die kinderen in een niet-MJA school of buiten de stad ingeschreven. Hoe dan ook betekent dit dat heel wat kinderen van de wachtlijsten alsnog zijn doorgeschoven naar een plek in hun voorkeursschool.

Claude Marinower, schepen voor Onderwijs: “Vandaag zijn er nog 1.100 aantal vrije plaatsen in alle scholen (zowel MJA als niet-MJA), terwijl er nog maar 85 kinderen zijn die geen plek kregen. We kunnen dus concluderen dat er weldegelijk een plek is voor élk kind, al zal dat voor sommigen misschien helaas niet in een school van voorkeur zijn.”

Eerste keer online aanmelden voor secundair
In februari 2018 konden ouders in Antwerpen voor de eerste keer hun kind online aanmelden voor een secundaire school. Tijdens deze eerste ronde meldden 3.454 kinderen zich aan, waarvan 2.836 (of 81,5%) toen reeds een ticket kregen voor een school uit hun top 3 voorkeur. 618 kinderen kregen toen nog geen ticket en belandden op de wachtlijst. Vandaag zien we dat dit aantal inmiddels gezakt is naar 85, waarvan 80% slechts één voorkeursschool had opgegeven. Eric Boels, voorzitter Lokaal Overlegplatform Secundair: “We zien dat de grootste groep die uit de boot valt inderdaad leerlingen zijn die maar één voorkeursschool opgaven. We hebben er nochtans heel hard op gehamerd om het niet op één school te houden. Naar de toekomst toe gaan we ouders dus nog meer aansporen om meerdere scholen op te geven, zeker als ze voor erg populaire scholen kiezen.”

Evaluatie en oproep aan minister Crevits
Ondertussen werken het LOP en het kabinet van schepen Marinower volop aan een evaluatie – ook door een bevraging van de ouders – die ze midden juni aan minister Crevits willen geven.

Schepen Marinower: “We pakken daarbij ook enkele vragen en aanbevelingen (o.a. van ouders). Eén ding is alvast zeker: we blijven vasthouden aan onze vraag voor 1 inschrijfdatum, 1 ticket per kind en een koppeling aan de Vlaamse database Discimus voor een beter overzicht. Ook blijven we vragen om het aanmelden in capaciteitszones te verplichten en de momenteel verplichte dubbele contingentering optioneel te maken. Laat de lokale besturen hier zelf over beslissen.”

Nu woensdag 30 mei om 20u vindt een tweede infovergadering plaats voor ouders in het tijdelijke stadhuis in de Hofstraat 17, Antwerpen.

Belangrijke data:

  • Woensdag 30 mei 2018, 20u: infovergadering voor ouders in het tijdelijke stadhuis in de Hofstraat 17, Antwerpen in aanwezigheid van het LOP & schepen Marinower
  • 4 juni 2018, 9u00: start vrije inschrijvingsperiode start: ouders kunnen zonder aanschuiven gaan inschrijven. Meer informatie op http://meldjeaan.antwerpen.be