Meld je aan 12 april 2018

Onderwijsschepen Marinower onderzoekt suggesties ouders voor verbetering Meld je aan

Tijdens een vier uur durende infovergadering heeft onderwijsschepen Marinower samen met het LOP geluisterd naar de bekommernissen, vragen en suggesties van ouders. Een aantal specifieke punten zullen worden meegenomen in de evaluatie van het aanmeldsysteem, maar ook bij minister Crevits zal de schepen blijven aandringen op een snelle regeling voor een nieuw inschrijvingsdecreet.

Gisteren organiseerde schepen voor onderwijs Claude Marinower samen met het Lokaal Overlegplatform secundair onderwijs (LOPs) een open vergadering voor alle ouders met vragen over de resultaten van Meld je aan, het nieuwe aanmeldsysteem voor het eerste jaar secundair in Antwerpen. Het overleg kwam er naar aanleiding van de Waslijnactie van de facebookgroep Wachtlijstouders in de Hofstraat eerder deze week. Ook andere ouders waren aanwezig.

Het doel van het overleg was in eerste instantie de ouders inzicht te verschaffen in de keuze voor en de werking van het aanmeldsysteem. Want hoewel de stad in de aanloop naar Meld je aan heel wat infosessies organiseerde, blijkt dat heel wat ouders nog steeds met vragen zitten.

Schepen Marinower: Wanneer ouders bezorgd en ongerust zijn over een systeem dat de stad in opdracht van het LOP heeft ontwikkeld, dan is het onze plicht om naar hen te luisteren, en waar mogelijk gerust te stellen. Uit de reacties van ouders in mails en op sociale media bleek dat hierover misverstanden leven. Het inschrijvingsproces is een zeer belangrijk en ook emotioneel moment in de schoolloopbaan van een kind en zijn ouders. Zij hebben geen boodschap aan verwarrende informatie en communicatie. Ik hoop dat de toelichting vanavond een aantal bezorgdheden heeft kunnen wegnemen, en dat wij ouders ervan hebben kunnen overtuigen dat zowel de werkwijze van het LOP en de stad, alsook het aanmeldsysteem an sich niets te verbergen heeft.

Tijdens de informatievergadering konden de ouders in eerste instantie hun bezorgdheden, vragen en suggesties kwijt. Voornamelijk vier elementen staken erboven uit. Ten eerste viel op dat de lange termijn tussen de bekendmaking van het resultaat van de aanmelding (23/03) en de eerste dag waarop ouders mogen gaan inschrijven (21/04), veel te lang is. Pas vanaf die dag kunnen kinderen op wachtlijsten beginnen opschuiven. Die periode van wachten  brengt heel wat stress met zich mee, en elke extra dag van onzekerheid is er een te veel. Ten tweede gaven enkele ouders aan dat de huidige inschrijvingsprocedure te weinig rekening houdt met de specifieke zorgnoden van sommige kinderen. In derde instantie hebben zij nood aan betere informatie over de populariteit en kwaliteit van scholen. De ouders deden de suggestie dat scholen zichzelf beter voorstellen. Het zou ouders alvast kunnen overtuigen om ook voor andere scholen te kiezen, dan enkel de populairste. En tot slot bleek uit het gesprek eveneens dat er in de communicatie te weinig rekening werd gehouden met de kinderen. Het gaat immers om kinderen van elf of twaalf die sterk betrokken zijn met de schoolkeuze. Schepen Marinower: “De ouders hebben een aantal terechte vragen en suggesties geuit die we niet naast ons zullen neerleggen. We nemen die zeker mee in de evaluatie. De communicatie naar de kinderen zullen we zeker opnemen. Ik heb ook met de ouders afgesproken dat er eind mei een tweede infomoment zal komen. Ik hoop alleszins dat tegen dan de wachtlijsten aanzienlijk zijn opgeschoven en de meeste van deze kinderen alsnog een plekje hebben gevonden in hun voorkeurschool.”

Alle informatie die tijdens de infovergadering werd gegeven zal in de loop van volgende week op de website van Meld je aan (https://meldjeaansecundair.antwerpen.be/) gepubliceerd worden, zodat ouders die niet aanwezig konden zijn, de informatie eveneens kunnen raadplegen.