Meld je aan 10 april 2018

Onderwijsschepen Marinower ontvangt Wachtlijst-ouders en houdt aanstaande woensdag een open infovergadering.

Vandaag ontving schepen voor onderwijs Claude Marinower aan zijn kabinet een delegatie van de bezorgde ‘Wachtlijst-ouders’ die vandaag een Waslijnactie voerden. Gezien de bekommernissen en de nood aan informatie organiseren het LOP en de schepen aanstaande woensdag om 18u30 een openbare infovergadering voor alle ouders met vragen.

Vandaag voerden een aantal ouders van de facebookgroep Wachtlijst actie  om hun ontevredenheid en eisen met betrekking tot de resultaten van Meldjeaan secundair kracht bij te zetten. 81% van de aangemelde kinderen kreeg in maart een voorkeurschool toegewezen. 12% of 618 aanmeldingen strandden voorlopig op een of meerdere wachtlijsten. De Wachtlijst-ouders willen in dialoog met het Lokaal Overlegplatform secundair onderwijs (LOP secundair) en de stad over dit resultaat.

Schepen Marinower: “Ik heb alle begrip voor de onzekerheid en ongerustheid van ouders en kinderen die nog geen ticket hebben voor een school. Maar we zijn april en er zal nog zeer veel verschuiven op de wachtlijsten. Vanaf 21 april starten de  inschrijvingen in 20 niet-aanmeldende scholen. Bovendien zijn er nog zeer veel vrije plaatsen.”

De ouders eisen vooral transparantie en inzicht in het systeem. Nochtans werden er nog voor de start van Meldjeaan zeer veel infosessies gegeven om ouders net te laten begrijpen hoe het aanmeldsysteem werkt. Er leven desondanks nog een aantal misverstanden. Om verdere verwarring te vermijden, en alle ouders een antwoord te bieden op hun vragen, heeft schepen Marinower in overleg met het LOP, de bevoegde instantie, een open infovergadering voorgesteld.

Schepen Marinower: “Ik besef dat het aanmeldsysteem voor buitenstaanders intransparant kan overkomen. Nochtans doen het LOP en mijn diensten er alles aan om zoveel mogelijk informatie te geven. Ik heb met de ouders afgesproken om aanstaande woensdag een openbare informatievergadering te houden. Wij zullen dan vooral luisteren naar de verwachtingen van ouders, in de mate van het mogelijke hun vragen beantwoorden en afspreken hoe wij de komende maanden de contacten kunnen onderhouden met het oog op een plek in een voorkeurschool voor elk kind.”

De openbare infovergadering zal plaatsvinden op woensdag 11 april 2018 om 18u30 in het tijdelijke Stadhuis, Hofstraat 17.

Voor een ordentelijk verloop worden ouders die wensen deel te nemen gevraagd om hun aanwezigheid op voorhand te melden via kabinet.onderwijs@stad.antwerpen.be. Een verslag van de infovergadering zal op zeer korte termijn beschikbaar zijn op de website van Meld je aan https://meldjeaansecundair.antwerpen.be/