Studenten 2 mei 2017

Onderwijsschepen Marinower wil in gesprek met hoge scholen en universiteit

Jongeren van vreemde origine zijn ondervertegenwoordigd in de aula’s van de drie grootste universiteiten in Vlaanderen. Dit brachten de rectoren van de KU Leuven, UGent en Universiteit Antwerpen vandaag onder de aandacht. Rector Herman Van Goethem van de Universiteit Antwerpen liet aansluitend weten verschillende initiatieven te nemen om meer jongeren met een migratieachtergrond in de aula’s krijgen. Initiatieven die Antwerps onderwijsschepen Claude Marinower ten volste ondersteunt.

Vandaag brachten de rectoren van de KU Leuven, UGent en Universiteit Antwerpen onder de aandacht dat jongeren met vreemde origine nog te weinig hun weg naar de aula vinden. Slechts één op 10 studenten heeft een migratieachtergrond en dat is geen correcte afspiegeling van onze bevolking. In Leuven en Antwerpen plannen de rectoren daarom extra maatregelen voor die groep jongeren. In de eerste plaats door naar de middelbare scholen te trekken, om de doorstroom van de middelbare school naar het hoger onderwijs te verbeteren. Herman van Goethem, rector van de UA, maakt van diversiteit een prioriteit in zijn beleidsnota. Hij neemt daarom verschillende initiatieven om meer jongeren met migratieachtergrond warm te maken voor een universiteitsopleiding. Zo wil hij meer studenten bijles laten geven aan middelbare scholieren, zodat deze jongeren in contact komen met de universiteit en beseffen dat verder studeren een mogelijkheid is. Maar niet alleen de instroom van deze jongeren is belangrijk, volgens Van Goethem, ook de doorstroom van deze jongeren moet gemonitord worden. Antwerps schepen voor

Onderwijs Claude Marinower reageert: “Ook vanuit de Stad Antwerpen vinden wij de doorstroom van jongeren van vreemde origine van het middelbaar naar het hoger onderwijs zeer belangrijk. Wij hebben zeer aandachtig geluisterd naar rector Van Goethem en vinden zijn inhoudelijke insteek zeer waardevol. Vanuit de Stad zouden wij een aantal van deze initiatieven kunnen ondersteunen en we stellen dan ook voor om nog voor de zomer in overleg te gaan via de Associatie.”