Innovatie 3 februari 2021

Onderzoek UA: Meir werd rustiger na strengere regels voor provincie Antwerpen

Na maandag 27 juli 2020 zakte er minder volk af naar de Antwerpse Meir. De mensen die wel kwamen, respecteerden de anderhalvemeterregel beter dan voorheen. Dit is een van de vaststellingen uit een proefproject van UAntwerpen, waarbij de drukte en social distancing in de bekende winkelstraat gedurende vijf maanden werden gemonitord. Het keerpunt hangt samen met de strengere regels die voor de provincie Antwerpen werden uitgevaardigd.

Tussen half juni en half november 2020 onderzocht de Universiteit Antwerpen in samenwerking met AI-bedrijf Robovision en beveiligingsfirma Securitas of mensen op de Meir voldoende afstand van elkaar hielden. Daarvoor werd ter hoogte van de Wapper een mobiele camera-installatie geplaatst. Stad Antwerpen gaf haar fiat voor het project, waarbij de wandelaars op geen enkel moment geïdentificeerd werden.

“We wilden vooral achterhalen hoe de interactie tussen passanten doorheen de maanden evolueerde”, legt prof. Steven Latré (UAntwerpen) uit. “Zouden mensen de afstandsregel minder respecteren naarmate de coronamoeheid toenam? Werd er meer afstand gehouden wanneer de regels verstrengd werden? Dit project bood ons de mogelijkheid om onze technologie in de praktijk uit te testen. Met beperkingen, daar zijn we ons van bewust. Onze software wist natuurlijk niet welke mensen tot dezelfde bubbel behoorden. Zij mochten natuurlijk wel dichter dan 1,5 meter bij elkaar lopen.”

Mentaliteitswijziging

De analyse van de metingen leverde interessante vaststellingen op. Latré: “Op basis van onze data lijkt er in het midden van de zomer een mentaliteitswijziging te hebben plaatsgevonden. Na 27 juli zakten er duidelijk minder mensen af naar de Meir, en zij die dat wel deden, respecteerden in toenemende mate de afstand van anderhalve meter. Dat keerpunt hangt ontegensprekelijk samen met de strengere regels die gouverneur Berx toen voor de provincie Antwerpen uitvaardigde.”

 

Ook de tweede lockdown, ingegaan op 2 november, leidde tot minder passage. 22 juni en 31 augustus waren de drukste dagen in de winkelstraat. In het algemeen waren maandag en zaterdag de drukste dagen. Vooral op zaterdag werd er minder afstand gehouden. Ook de winkelzondagen komen – logischerwijs – naar voren in de analyse: zij zijn drukker dan gewone zondagen. Er werd echter geen extra drukte gemeten op de laatste koopzondag (1 november) vlak voor de sluiting van de niet-essentiële winkels.

Technologie biedt antwoorden

In de toekomst zou deze technologie ook grootschaliger kunnen worden ingezet. “Deze manier van werken levert waardevolle info op met het oog op eventuele versoepelingen of het (her)nemen van bepaalde maatregelen”, aldus Christiaan Leysen (UAntwerpen). “Buiten de coronacontext levert het systeem ook nuttige data op over hoe bezoekers en inwoners zich verplaatsen doorheen de stad. Die verkeersstromen kunnen vervolgens aangepast worden om knelpunten te vermijden.”

 

Claude Marinower, schepen voor Innovatie: “Dit proefproject sluit mooi aan bij onze stedelijke ambitie om Antwerpen te ontwikkelen als een innovatieve, slimme stad. Daarbij moedigen we onderzoeksinstellingen en innovatieve bedrijven aan om de stad als proeftuin te gebruiken voor nieuwe technologische oplossingen voor stedelijke uitdagingen. Deze aanhoudende coronacrisis stelt ons als stad duidelijk voor nieuwe uitdagingen, en technologie kan ons helpen om antwoorden te vinden. Het project van UAntwerpen, Robovision en Securitas toont bovendien aan dat dit kan met behoud van de privacy van onze burgers, iets waar we als stad strikt op toezien. Op geen enkel moment wordt gewerkt met herkenbare beelden van passanten.”

www.uantwerpen.be/covid-19-monitoring

Info: Persbericht Universiteit Antwerpen