Openbaar domein 14 mei 2020

Opgepompt water op werven moet hergebruikt worden om vijvers en parken nat te houden

Er staat al een tijdje opnieuw water in de vijver van het Stadspark maar dat was lange tijd anders. Een bemalingsstrategie moet ervoor zorgen dat vijvers en parken niet langer het risico lopen om droog te staan.

Het water dat op bouwwerven wordt weggepompt moet in de toekomst hergebruikt worden om meer vijvers en groene zones elders in de stad te voorzien van water. Op deze manier wil het stadsbestuur ervoor zorgen dat het grondwaterpeil niet verder zakt. Dat laatste deed zich onder meer al voor in de vijver van het Stadspark.

De lage grondwaterstand in de stad zorgt er steeds vaker voor dat vijvers en groengebieden droog staan. Die lage grondwaterstand is het gevolg van een hoge verdichtingsgraad, die de infiltratie van het regenwater belemmert, en het oppompen van grondwater om werven tijdens de bouwwerken droog te houden. Ook de klimaatverandering doet het grondwaterpeil steeds vaker zakken.

Een bemalingsstrategie, die onderdeel is van het stedelijke waterplan, moet hierop een antwoord bieden. “We vragen de medewerking van aannemers, architecten en particulieren om mee na te denken hoe ook zij water lokaal opnieuw kunnen infiltreren. Op deze manier kunnen we de vijvers en de plassen in onze stad voorzien van voldoende water en het grondwaterpeil stabiliseren”, zegt de schepen voor Openbaar Domein Claude Marinower (Open Vld).

Concreet komt het erop neer dat opgepompt water niet langer via de riolen mag afgevoerd worden maar naar andere delen van de stad moet geleid worden. Daar kan het water ervoor zorgen dat er geen droogte of waterschaarste in de bodem ontstaat.

Nu al verplicht, maar niet altijd mogelijk

“In het vergunningenbeleid proberen we oplossingen te zoeken voor de waterproblemen. Waar mogelijk moet altijd gewerkt worden met retourbemalingen, waarbij het bemaalde water terug in de directe omgeving terechtkomt. Met deze bemalingsstrategie schakelen we nu een versnelling hoger om toekomstige waterschaarste aan te pakken”, vult de schepen voor Ruimtelijke Ordening Annick De Ridder (N-VA) aan.

Retourbemalingen worden op dit moment al verplicht opgelegd in de vergunningen en gebeuren enkel niet wanneer het advies wordt gegeven dat dit technisch écht niet mogelijk is. “Het gevolg is dat het water nog te vaak via de riolering wordt afgevoerd. Met onze bemalingsstrategie willen we dit in de toekomst vermijden en naar duurzamere oplossingen zoeken”, aldus nog Claude Marinower.

Uit: Gazet Van Antwerpen