Openbaar domein 9 oktober 2020

Oplossing gevonden voor water vijver Stadspark

Vanaf maart-april altijd gevulde stadsvijver

Via bestaande leidingen kan het grondwater onder het stedelijk administratief centrum Den Bell op het Zuid worden afgeleid naar de vijver in het Stadspark. Dit zorgt er voor dat vanaf maar-april 2021 de vijver niet meer leeg komt te staan. “We hebben zo een duurzame oplossing gevonden”, zegt Claude Marinower (Open Vld), schepen van Openbaar Domein.

Er lagen verschillende opties op tafel om het probleem van de leeglopende vijver in het Stadspark op te lossen. Uiteindelijk werd gekozen om te onderzoeken of het grondwater onder Den Bell kan worden gebruikt. Daar moet nu continu grondwater worden opgepompt om te beletten dat de kelder onder water loopt. Deze optie is de meest haalbare op korte termijn. In eerste instantie werd gedacht dat een persleiding nodig zou zijn om dit grondwater af te voeren. Nieuw onderzoek toont aan dat dit niet nodig is.

Uit dit onderzoek blijkt dat de hellingsgraad groot genoeg is om de bestaande leidingen te kunnen gebruiken tussen Den Bell en het Stadspark”, zegt schepen Marinower. “Dat is zeker al goedkoper dan de aanleg van een persleiding. Bovendien heeft deze optie nog andere voordelen. Als er in de buurt bouwwerven zijn, zou het eenvoudig zijn om het grondwater dat daar wordt opgepompt via deze leidingen naar de vijver af te leiden. Het water zal wel eerst worden gezuiverd. Daarvoor is er dus ook een waterzuivering nodig. Als het Antwerpse schepencollege dit goedkeurt, dan zouden in maart-april de vijver beginnen bevoorraden met grondwater van Den Bell.”

Door voor deze optie te kiezen, is het ook niet nodig om bijvoorbeeld kleimatten als bodembedekking te leggen in de vijver om het wegsijpelen van het water te voorkomen. Dagelijks zal 360.000 liter grondwater van Den Bell worden afgeleid naar de vijver in het Stadspark.

“Het Stadspark en de vijver ligt veel Antwerpenaars nauw aan het hart en bij lij is dat niet anders”, zegt Marinower. “Het is een gevoelig dossier, maar ik ben blij dat we een duurzame oplossing hebben gevonden.”

Om de uitdroging van de binnenstad tegen te gaan, wil de stad Antwerpen op termijn een stadswaternetwerk aanleggen. De bedoeling is dat het water van de Schijn via leidingen naar de binnenstad wordt afgeleid. Dat water zou dan kunnen worden gebruikt voor de bevoorrading van de parken en de fonteinen in het gebied binnen de Ring, ’t Eilandje en de Schelde.

Door Sacha Van Wiele voor Gazet Van Antwerpen.