Wie is Claude Marinower?

Claude Marinower is de Antwerpse Schepen voor Economie, Werk, Innovatie, Industrie, Digitalisering, Marketing en Communicatie, Openbaar Domein en Rechtszaken.

Claude is al sinds 1989 actief in de politiek voor Open Vld. Eerst als gemeenteraadslid in Antwerpen (1989-1995) daarna als districtsraadslid in Berchem (1995-2000). Van 2003 tot 2007 maakte hij deel uit van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

In 2011 werd hij fractieleider voor Open Vld in de Antwerpse gemeenteraad tot hij in 2013 Schepen voor Onderwijs werd. Tijdens die jaren creëerde hij 11.000 extra plaatsen in de basisscholen en verdubbelde hij de investeringen in onderwijs. Op het project A’REA 2020 is hij het meest trots. 6000 leerlingen met een moeilijke sociaal-economische achtergrond kregen hierdoor extra kansen en begeleiding.

Iets over Claude persoonlijk?

Hij is geboren op 4 december in 1954 en doorliep zijn humaniora aan de Tachkemonischool in Antwerpen. Hierna studeerde hij Rechten aan de VUB. Tijdens zijn studies was hij voorzitter van de Europese Unie der Joodse Studenten (EUJS). Daarna werd hij advocaat aan de Antwerpse Balie.

Claude is vader van één dochter, zijn ontegensprekelijke oogappel. Hij was vroeger bijzonder sportief en beweert foto’s te hebben die dat bewijzen. Nieuwsverslaafd. Vijftalig. Zijn hele leven al zet hij zich in voor herinneringseducatie over de Tweede Wereldoorlog.

 

Opleiding en werk

Tachkemonischool, Antwerpen
VUB, Licentiaat in de Rechten, afgestudeerd in 1978
Advocaat aan de Antwerpse Balie
Voormalig gemeenteraadslid, districtsraadslid en Volksvertegenwoordiger
Voormalig Schepen voor Onderwijs in Antwerpen (2013-2018)
Huidig Schepen voor Economie, Werk, Innovatie, Industrie, Digitalisering, Marketing en Communicatie, Openbaar Domein en Rechtszaken in Antwerpen (2019-)

Maatschappelijke inzet

Europese Unie der Joodse Studenten (EUJS), voorzitter, 1977-1978
Joods Museum voor Deportatie en Verzet, voorzittter
Kazerne Dossin, ondervoorzitter