Nieuws 26 maart 2018

Overlijden Remy Bisschops

Ik ben diep getroffen door het overlijden van mijn oude partijvriend Remy. Ik kende hem sinds mijn eerste dag van liberaal politiek engagement in 1987. Ik had het genoegen en de eer jaren met hem te zetelen in verschillende besturen van de partij en ook in de districtsraad van Berchem. Ik zal mij Remy altijd herinneren als een partijman par excellence. Indien mogelijk miste hij geen enkele vergadering en was hij steeds bereid zich in te zetten voor de partij en dit sinds al die jaren op onafgebroken wijze. Dit engagement uitte zich ook in zijn betrokkenheid bij verschillende andere organisaties. Ik kan mij geen loyalere liberaal voorstellen. Geen betere partijman in hart en nieren. Moge zijn liberale inzet tot voorbeeld strekken van zeer velen.

Remy, ik zal je bijzonder hartelijke begroeting telkens wij elkaar ontmoetten zeer erg missen.

Vaarwel oude vriend.

Mijn deelneming aan de familie van Remy.