Antwerpen Onderwijshoofdstad 24 januari 2018

Participatief traject als tweede fase van het project Antwerpen Onderwijshoofdstad

Antwerpen is door zijn schaal en complexiteit Onderwijshoofdstad van Vlaanderen. Dat uit zich in de cijfers van het aantal leerlingen, leerkrachten, aantallen scholen, maar ook in de vernieuwing die het Antwerps onderwijs brengt in Vlaanderen, bijvoorbeeld door een innovatief project als A’REA 2020 op het Kiel. Daarnaast brengt de complexe grootstedelijke context van de stad Antwerpen heel wat uitdagingen met zich mee. Daarom nodigt onderwijsschepen Claude Marinower (Open Vld) alle relevante stakeholders uit om de komende 4 maanden, aan de hand van een participatief traject, mee de speerpunten voor een duurzaam en gedragen onderwijsbeleid voor de komende 10 jaar te bepalen.

Uitdagingen van grootstedelijke context
De complexe grootstedelijke context van de stad Antwerpen brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Zo verlaten nog steeds te veel jongeren de school zonder diploma. Daarnaast is er een dreigend lerarentekort, terwijl Antwerpen nood heeft aan een excellent lerarenkorps dat de huidige en de komende generaties jongeren kan motiveren om hun talenten te ontwikkelen en hun schouders te zetten onder onze maatschappij.

Schepen Marinower: “We verliezen vandaag te veel talent voor onze samenleving en ons bedrijfsleven. Dat is onaanvaardbaar.”

Onderwijs als emancipatiemachine

“Het Antwerps onderwijs heeft in het verleden getoond dat we op Antwerps niveau het verschil kunnen maken in dossiers die eigenlijk verder gaan dan onze bevoegdheid. De stad Antwerpen heeft met haar onderwijsbeleid, dat mede gedragen worden door verantwoordelijken van de verschillende onderwijsnetten, een aantal grote knelpunten aangepakt. Toch mogen wij niet blind zijn voor een blijvende sense of urgency.”, aldus schepen Marinower.

Daarom lanceerde de stad in september het project Antwerpen Onderwijshoofdstad, met als ambitie het onderwijs als emancipatiemachine van onze samenleving te behouden.

Participatief traject: Antwerps onderwijsbeleid van de toekomst

Schepen Marinower: “Concreet houdt dat in dat ik alle relevante stakeholders uitnodig om, via een participatief traject, mee de speerpunten voor de komende 10 jaar te bepalen voor een duurzaam en gedragen onderwijsbeleid en om mee na te denken over hoe aan deze speerpunten tegemoet te komen.”

De komende 4 maanden zullen zij, onder begeleiding van een extern bureau, een aantal bijkomende ambitieuze onderwijsdoelen bepalen en krachtige uitvoeringsprogramma’s ontwikkelen. Onder begeleiding van Glassroots zullen het onderwijsveld en de maatschappelijke partners (zoals ouders, jongeren zelf, academici, bedrijfsleven, et cetera) hun licht mogen laten schijnen op wat het Antwerpse onderwijsbeleid van de toekomst moet zijn. Zonder taboes, zonder voorafnames zullen zij het gesprek aangaan over de uitdagingen en de knelpunten van ons onderwijs.

Participatie houdt in dat de deelnemers zichzelf proberen overstijgen en niet blijven vastzitten in oude stellingen. Participatie betekent ook samen voor innovatie durven gaan. Het moet tot slot ook leiden tot een breed draagvlak en betrokkenheid.

Schepen Marinower: “Deze participatieve aanpak zal uiteindelijk resulteren in de beschrijving van een ambitieniveau, een aantal uitdagingen en vervolgens de uitrol van een aantal concrete actieplannen voor het onderwijsbeleid van 2020 tot 2028. De oplevering van het resultaat is voorzien in mei 2018. De middelen voor een participatief project worden voorzien binnen het onderwijsbudget.”

Werkt uw organisatie al aan een oplossing voor één van de geschetste uitdagingen, dan leren we u graag kennen. Surf naarhttp://surveyanyplace.com/s/onderwijsantwerpen en maak u kenbaar.