A'REA 2020 24 oktober 2016

Participatief traject over concrete invulling Antwerp Children’s Zone en Wijkwerking op maat in wijk Kiel vandaag opgestart

De stad evolueert naar een superdiverse omgeving met veel nieuwe uitdagingen. Dat betekent dat ook het beleid anders moet. Daarom start de stad met twee pilootprojecten: ‘Antwerp Childrens  Zone’ en ‘Wijkwerking op maat’. Het Kiel is de eerste wijk waar beide projecten starten. Vandaag start het participatief traject met alle scholen en partners uit de buurt over de concrete invulling.

Vandaag nodigde de stad de cruciale actoren uit in cultureel ontmoetingscentrum Nova op het Kiel om de verdere toekomst van de wijk mee uit te denken en om verbindingen te leggen tussen de partners in de wijk. Meer dan 100 scholen en organisaties waren aanwezig, wat wijst op de motivatie van de wijk om van deze projecten mee een succes te maken. U vindt de lijst van deelnemende partners als bijlage.

Antwerp Children’s Zone
De Children’s Zone wil elk kind laten doorstromen naar een professionele carrière waarin het zijn talent en passie kan ontplooien. Daarvoor moeten nu concrete programma’s worden uitgewerkt met de scholen en wijkpartners. In de voormiddag werd de focus gelegd op de Antwerp Children’s Zone. De resultaten van de wetenschappelijke studie van onderzoeksbureau Rebel en partners werden voorgesteld aan alle aanwezigen. Vervolgens werd er in kleine groepen gewerkt aan een eerste aanzet voor een gezamenlijke aanpak op het Kiel.

“De wetenschappelijke fundering is gelegd. Nu moeten we met alle partners op zoek naar een ambitieuze maar realistische en praktische invulling voor de Antwerp Children’s Zone.” stelt schepen van onderwijs Claude Marinower. “We nemen elke opmerking en suggestie mee. De Antwerp Children’s Zone kan enkel slagen als het voor de volle 100% gedragen wordt door de partners in de wijk. Maar ik vertrouw op het enthousiasme en de motivatie die ik vandaag en op mijn eerdere schoolbezoeken heb gezien.”

Oulad Ali Nisrin, vrijwilliger Kras Kiel: “Vandaag is de start van iets groots. Iets dat hoop geeft. Het geeft perspectieven voor een betere toekomst.”

Lars Van Santvoort, directeur basisschool De Schakel: “Zeer hoopvol. ACZ zorgt voor erkenning en herkenning van de problematieken die op het Kiel aangepakt moeten worden.” 

Chantal Corremans, Directeur basisschool De Tandem: “Ik hoop dat met de ACZ alle organisaties rondom de school optimaal samenwerken en goede verbindingen kunnen maken. Ik hoop eveneens zo meer ouders in de school te krijgen. Samen bouwen we een sterk weefsel rond het kind. Waardoor kinderen en jongeren meer (leer)kansen krijgen.”

Wijkwerking op Maat
De namiddag staat in het teken van Wijkwerking op maat. Op basis van een stadsbrede analyse werkten collega’s van de wijk de voorbije maanden al aan een structuur om toekomstige acties op elkaar af te stemmen. De bijdrage van alle deelnemers is onontbeerlijk om tot een gedragen, geïntegreerd voorstel te komen.