Meld je aan 29 maart 2018

Resultaten aanmelden basisonderwijs: 97% van de Antwerpse instappertjes heeft een plek in voorkeurschool

De aanmeldingsperiode van ‘Meld je aan’ basisonderwijs, het centraal aanmeldingsregister voor de basisscholen in Antwerpen, was opnieuw een succes. In totaal werden er 10.560 kinderen aangemeld, tegenover 10.804 vorig jaar. Daarvan kreeg 75% een plaats in één van hun top 3 voorkeurscholen. Van de instappertjes kreeg zelfs 95% een school uit hun top drie en 97% een plek in een voorkeurschool. Toch doen Antwerps schepen voor Onderwijs Claude Marinower en LOP-voorzitter Luc Tesseur opnieuw een oproep naar minister Crevits om het inschrijvingsdecreet aan te passen en de complexiteit van dit systeem te doen dalen.

Aanmeldingsperiode afgelopen
Vorige week werden de tussentijdse resultaten van de allereerste keer Meld je aan (Mja) secundair bekend gemaakt. Voor Mja basisonderwijs gebeurt dat vandaag al voor het 9e jaar op rij. Het aanmeldingssysteem zorgt voor een eerlijke en transparante verdeling van de vrije plaatsen. Zonder wachtrijen heeft nu al 97% van de instappende kleuters een plaats in een voorkeurschool gekregen. Slechts 3% van de kinderen belandden op de wachtlijst. Nu nog geen plaats hebben voor je kind is geen leuke boodschap, maar er is geen reden tot ongerustheid. Er zijn nog minimaal 2015 vrije plaatsen (waarvan 1125 voor instappers) voor ouders die een school zoeken, zodat alle kinderen in Antwerpen hier ook naar school kunnen. Alle ouders van kinderen tot en met het eerste leerjaar waarvan de kinderen nog geen school hebben toegewezen gekregen werden hierover al persoonlijk geïnformeerd. Dat gebeurde voorafgaand aan 29 maart 2018, de dag waarop alle ouders het resultaat van hun aanmeldingen krijgen. Deze kinderen staan op de wachtlijst bij alle scholen waarvoor ze een aanmelding deden. Op 25 mei om 9 uur start de vrije inschrijvingsperiode. Ouders kunnen hun kind dan rechtstreeks inschrijven in een school waar nog vrije plaatsen zijn.

Toename aanmeldingen instappers

Schepen Marinower: “Ook dit jaar zien we weer een stijging van het percentage instappers die een voorkeurschool kregen. De kleuterparticipatie in Antwerpen is hoger dan ooit tevoren. Dit is te danken aan een aantal extra inspanningen die de stad en het Lokaal Overlegplatform (LOP) leverden naar ouders om de kleuterparticipatie te verhogen en hun kind aan te melden voor zoveel mogelijk scholen. Opvallend is wel dat het aantal aangemelde kinderen voor het eerst in jaren daalt: er werden 244 kinderen minder aangemeld dan vorig schooljaar. 156 daarvan zijn instappers. Nochtans zien we die daling niet terug in de nataliteitscijfers, die blijven redelijk stabiel. Verdere analyses moeten nog uitwijzen wat de achtergrond hier van is.”

Toch leert de Vlaamse monitor ons dat de stad nog voor grote capaciteitsuitdagingen blijft staan. Er  moeten nog 727 plaatsen in het kleuteronderwijs en 3.071 plaatsen in het lager bij gecreëerd worden tegen 2020.

Meer keuzevrijheid voor ouders van instappers
In totaal zijn 6.136 kinderen als instapper aangemeld (kinderen die geboren zijn in 2016). 97% van deze groep kan ingeschreven worden in een voorkeurschool van de ouders. 186 instappers (3%) staan voorlopig op de wachtlijst van de aangegeven voorkeurscholen. Op dit moment zijn er voor die instappers nog 1.193 vrije plaatsen beschikbaar, ofwel 6,42 plaatsen per kind. Dat zijn er 244 meer dan vorig jaar. We zien dus opnieuw een lichte stijging in het aantal vrije plaatsen.

Schepen Marinower: “We begrijpen dat de ouders van wie het kind nu geen plek kreeg erg teleurgesteld zijn, maar we zetten alles in het werk om deze kinderen alsnog van een plek te voorzien. Ik roep deze ouders op om zeker contact op te nemen met de helpdesk van Meld je aan.”

Luc Tesseur, voorzitter van het LOP Antwerpen basisonderwijs, voegt daar aan toe: “Stad en LOP investeren veel in kleuters die geen school vinden en in een netwerk rond kleuterparticipatie. We zien voor de instappers een lichte stijging van het aantal vrije plaatsen. We kunnen dus stellen dat voor de kinderen die nu instappen de kans op een plaats in een school naar keuze is vergroot. We moeten wel waakzaam blijven, want wijk per wijk verschilt dit soms sterk. Het totale plaatje is het resultaat van hard werken aan extra plaatsen in onze scholen door de onderwijsnetten en de stad zelf. Ik wil daarvoor de stad en onze onderwijsnetten uitdrukkelijk danken en feliciteren.”

Grootstedelijke context
Antwerpen is een grootstedelijke samenleving van veel groepen mensen. De school is bij uitstek een plaats waar deze groepen elkaar ontmoeten. Dat gebeurt nog te weinig. Een eerlijk en transparant inschrijvingsrecht is een noodzakelijke voorwaarde, maar volstaat niet. De toeleiding moet op vrijwillige basis gestimuleerd worden, samen met een grotere deskundigheid in de scholen. Luc Tesseur: “Ook investeren in de kwaliteit en opvangen van anderstalige nieuwkomers is van groot belang voor hun verdere schoolcarrière en iedereen in onze maatschappij. We zijn daar volop mee bezig”.

Oproep aan onderwijsminister Crevits
Hoewel Meld je aan basisonderwijs opnieuw tot goede resultaten leidde, vraagt het systeem ook inspanningen van scholen. Schepen Marinower en LOP-voorzitter Tesseur doen daarom een oproep aan onderwijsminister Crevits:

“Koppel Mja aan de officiële inschrijvingssoftware van de Vlaamse Overheid. Dat maakt meteen ook duidelijk welke kinderen al dan niet ingeschreven zijn. Samen met een betere personeelsomkadering zou dit de werklast voor scholen moeten verlagen. Het blijft ook moeilijk uit te leggen aan ouders waarom ze nog geen voorkeurplekje voor hun kind hebben kunnen bemachtigen, terwijl er nog plaatsen over zijn. Wij pleiten er voor om de verplichte dubbele contingentering om te zetten in een vrije keuze van steden en gemeenten, zowel voor basisonderwijs als voor secundair.”