Nieuws 19 februari 2016

Schepen Marinower: Antwerps onderwijs krijgt te weinig middelen voor extra capaciteit van minister Crevits

Minister Crevits maakte vandaag de beslissing bekend om de komende drie jaar 120 miljoen euro vrij te maken voor extra schoolcapaciteit. Daarvan gaat 43,3 miljoen of 36,6% naar Antwerpen. Dit terwijl de net gelanceerde Vlaamse capaciteitsmonitor aangeeft dat 50% van de capaciteitsproblematiek in Antwerpen ligt. Schepen Marinower reageert ontgoocheld.

Vandaag heeft minister Crevits het langverwachte budget voor bijkomende onderwijscapaciteit in Vlaanderen bekend gemaakt. Zij doet dit meteen voor de komende drie jaar: 120 miljoen euro gespreid over 2016, 2017 en 2018. Voor Antwerpen betekent dit respectievelijk 13,3 miljoen, 14,5 miljoen en 15,5 miljoen euro, goed voor 36% van het totale budget. Dit aandeel is vergelijkbaar met vorig jaar, toen kreeg Antwerpen 12 miljoen euro op een totaal beschikbaar budget van 36 miljoen extra capaciteitsmiddelen, toen dus goed voor 33% van het totale Vlaamse budget.

Minister Crevits heeft afgelopen jaar de Vlaamse capaciteitsmonitor gelanceerd om beter de behoeften in Vlaanderen te kunnen inschatten en de capaciteitsbudgetten objectiever te kunnen verdelen. De cijfers toonden aan dat Antwerpen de helft van de Vlaamse capaciteitsnood uitmaakt. Vanuit Antwerpen werd daarom ook verwachtingsvol uitgekeken naar het effect op de verdeling van de middelen. Schepen Marinower: “Ik ben ontgoocheld dat de minister eigenlijk de cijfers van haar eigen monitor loochent. Antwerpen maakt 50% van de capaciteitsnood in Vlaanderen uit en krijgt 36% van het budget. Ik begrijp dat echt niet.”

De toewijzing van de Vlaamse middelen houdt bovendien geen rekening met de nataliteitsgolf die vanaf 2016-2017 het secundair onderwijs bereikt, en daar een capaciteitsnood van 2400 plaatsen tegen 2020-2021 veroorzaakt.

Schepen Marinower: “Ik hoop echt dat minister Crevits in haar Masterplan nog met een apart budget voor het secundair onderwijs komt. Wij hebben gezegd dat wij lessen moeten trekken uit het verleden, wij doen er alles aan om nieuwe capaciteitsnood te voorkomen in samenwerking met alle netten en partners. Wij willen de uitdaging proactief aanpakken. Maar dan moeten de middelen volgen. Met dit budget zal dit helaas niet lukken.”          

Minister Crevits vaart een nieuwe koers door een budget voor de komende drie jaar toe te wijzen.

Schepen Marinower: “Wij zijn reeds drie jaar vragende partij voor een meerjarenbudget. Hiermee komt de minister wel tegemoet aan onze wens.”

Schepen Marinower heeft de Lokale Taskforce Capaciteit nu dinsdag samengeroepen om met alle onderwijspartners en netten samen om de toekenning door de minister te bespreken.