Nieuws 14 december 2017

Schepen Marinower brengt onderwijsinstanties bijeen na drugsreportage Pano

De Pano-reportage over ‘Drugsmaffia in Antwerpen’ op één gisteren toonde hoe schoolplichtige jongeren mee betrokken worden in het drugsmilieu in Antwerpen. Beelden die Antwerps schepen voor Onderwijs Marinower (Open Vld) schokten. Vanuit onderwijs zijn reeds tal van instanties en beleidsinitiatieven op poten gezet om jongeren op het rechte (school)pad te houden. Marinower nodigt nu alle partners uit om mee uit te zoeken waar en hoe het nog beter kan.

Harde beelden
De reportage van Pano gisteren op Één loog er niet om: in het drugsmilieu in Antwerpen zouden tal van jongeren betrokken zijn die eigenlijk nog op school zitten.

Schepen Marinower reageert verrast: “In het Antwerps onderwijs hebben wij tal van initiatieven en beleidsmaatregelen om jongeren op het rechte pad te houden. De beelden van Pano kwamen dan ook hard aan. We doen al veel, maar blijkbaar glippen een aantal jongeren nog door het net.”.

Antwerpen nochtans koploper voor tal van instanties & initiatieven
De stad Antwerpen was 15 jaar geleden de eerste met het oprichten van een Centraal Meldpunt voor risicojongeren (CMP), een netoverkoepelend CLB-project dat een centrale rol opneemt in de aanpak van jongeren in een risicovolle situatie. Het CMP is ingebed in de afdeling onderwijsbeleid van de stad Antwerpen en werkt samen met een uitgebreid netwerk van partners in onderwijs, welzijn en justitie.

Schepen Marinower voegt toe: “Daarnaast zijn er tal van partners en programma’s bij het CMP die kwetsbare jongeren en scholen begeleiden om ze weerbaar te maken tegen bedreigingen en verlokkingen uit de criminaliteit. Die partners ondersteunen jongeren en hun ouders om verantwoordelijkheid te tonen en zelfvertrouwen op te bouwen. Scholen zelf kunnen bij het CMP ook melding doen van strafbare feiten zoals bijvoorbeeld druggebruik of drugdealen.”

Enkele van die partners zijn Rots en Water, de Schoolbrug en Vagga. Rots en Water voorziet opleidingen voor leerlingen en schoolteams met klemtoon op sociale en communicatieve vaardigheden en legt de relatie met identiteit en toekomst. De Schoolbrug, op haar beurt, wil dan weer de zelfredzaamheid & weerbaarheid van ouders ten aanzien van de schoolse context verhogen, met het oog op het versterken van de ontwikkeling van hun kinderen. Bij VAGGA kunnen jongeren dan weer terecht voor vragen over alcohol- en druggebruik. In samenwerking met de stad Antwerpen ontwikkelde VAGGA ook een document voor scholen rond aanpak voor tabak, alcohol en drugs.

Schepen Marinower benadrukt: “Ik noem er slechts enkelen, maar dat zijn zeker niet de enigen. Er zijn nog tal van andere initiatieven met elk hun specifieke sterktes.”

Spijbelaanpak
Antwerpen is daarnaast sinds 2008 ook de eerste stad met een spijbelambtenaar. Met een streng beleid wordt kort op de bal gespeeld: vanaf tien halve dagen spijbelen wordt er opgetreden. Een beleid dat sinds schooljaar 2016-2017 ook overgenomen werd door Vlaanderen.

Schepen Marinower: “Recente cijfers tonen aan dat het spijbelgedrag in Antwerpen dalende is. Ook het vroegtijdig schoolverlaten is in dalende lijn. Het terugdringen van zowel het spijbelen als het vroegtijdig schoolverlaten zorgt er mee voor dat we jongeren van straat halen, waardoor ze minder vatbaar zijn voor het drugsmilieu.”

Oproep naar onderwijsinstanties & -partners
Ondanks al deze initiatieven zijn er blijkbaar toch nog mazen in het net. Volgens de Pano-reportage is de problematiek immers meer dan actueel. Schepen Marinower doet daarom een oproep naar alle onderwijsinstanties en -partners om mee na te denken hoe het beleid nog scherper gesteld kan worden.

Schepen Marinower: “Onderwijs zal zeker niet alles oplossen. Laat staan alleen. Maar ik nodig graag alle partners in het onderwijsveld uit om samen hiaten te zoeken en nog pro-actiever te zijn. Als we onze krachten bundelen, staan we samen sterker.”