Scholenbouw 11 maart 2014

Schepen Marinower geeft startschot bouw topsportschool

Vandaag werd de eerste steen van het Stedelijk Lyceum Topsport met een drone naar Fort VI gebracht. Antwerps schepenen Claude Marinower gaf samen met de leerlingen het officiële startschot van de bouwwerken. Op de site van Fort VI in Wilrijk zal tegen september 2015 een ultramoderne topsportschool met sporthal staan. De school wordt zo gebouwd dat ook sportfederaties, lokale sportclubs en de UA-studenten er gebruik van kunnen maken. Tijdens de weekends kunnen de sportfederaties er volop trainen of clinics geven. Het ontwerp is van hoogstaande architecturale kwaliteit en houdt optimaal rekening met de omgeving.

Stedelijk Lyceum Topsport
Het Stedelijk Lyceum Topsport, de stedelijke topsportschool van Antwerpen, telt momenteel 114 leerlingen in de 2de en 3de graad van het secundair onderwijs. Leerlingen kunnen de lessen volgen in ASO, TSO en/of BSO. Ze moeten wel over een topsportstatuut van Bloso beschikken om zich te mogen inschrijven in de topsportschool. Jongeren worden geselecteerd door de sportfederaties: judo, taekwondo, tennis, badminton, sneeuwsport Vlaanderen (ski & snowboarden), voetbal en zwemmen. Stedelijk Lyceum Topsport stelde zich onlangs ook kandidaat om het vrouwenvoetbal onder te brengen in de school. Hierover is nog geen beslissing genomen. Momenteel is de Antwerpse topsportschool gehuisvest in modulaire klasunits op de gronden van de Universiteit Antwerpen. In deze omgeving zal ook de nieuwe school komen. 85 %van de leerlingen verblijft in een internaat van het GO! in Edegem.

Toenemend belang van afstandsleren
Leerlingen van de topsportschool krijgen 20 uur algemene vakken en 12 uur topsport. Zo kunnen ze sport op een hoog niveau combineren met algemene vorming. Voor zowel de trainingen als voor de algemene vakken is kwaliteit en discipline nodig. Steeds vaker doen leerlingen stages of trainingen in het buitenland. Dat maakt dat het afstandsleren alsmaar belangrijker wordt. De school heeft daarvoor een sterk uitgebouwd digitaal leerplatform.

Sportinfrastructuur in één gebouw
Voor de locatie van een nieuwe topsportschool werd gezocht naar een site in de omgeving van topsportinfrastructuur. Die werd gevonden in een groene omgeving van Fort VI in Wilrijk. In een partnership met de UA kon het Stedelijk Onderwijs over deze gronden beschikken. Mede door de participatie van de bedrijfseenheid cultuur, sport en jeugd van de stad Antwerpen, zowel
financieel als wat expertise betreft, zal de nieuwe topsportschool beschikken over ultramoderne sportinfrastructuur. De lessen en trainingen judo, taekwondo, en badminton zullen volledig in de nieuwe school plaatsvinden.Er komt ook een uitgeruste krachtzaal voor alle sporters. Nu beschikt de school slechts over een zeer beperkte fitnessruimte. Zwemlessen zullen in de toekomst in het nieuwe Wezenberg topsportzwembad plaatsvinden. Momenteel worden de lessen verspreid over meerdere zwembaden. Met de verhuis naar het  topsportzwembad maken. De leerlingen van de topsportschool ook plaats vrij voor andere zwemmers. Voetballers trainen op de velden van KFCO Beerschot – Wilrijk, op 50 meter van de school. De tennissers hebben hun sportinfrastructuur langs de andere zijde van de school hooguit 50 meter verder.

Ontwerp van hoogstaand niveau
Er werd destijds gekozen voor een procedure via een open oproep van de Vlaamse Bouwmeester. Het winnende ontwerp moest tevens een antwoord bieden op tal van randvoorwaarden zoals de hoge grondwaterstand, de vliegroute en aanwezigheid van vleermuizen, het militair erfgoed. Daarnaast moest het zo optimaal mogelijk door verschillende gebruikers benut kunnen worden. Uiteindelijk koos de jury voor het ontwerp van Compagnie-O architecten.

Flexibel ruimtegebruik
Het ontwerp is zeer sterk ingebed in de groene omgeving. Het gebouw, bestaande uit een betonnen sokkel en een lichte glazen bovenbouw, werd zo ontworpen dat verschillende gebruikers  tegelijkertijd kunnen sporten. De ruimtes kunnen flexibel gebruikt en afgesloten worden en ingedeeld worden volgens verschillende noden. De nieuwe topsportschool is een brede school en is voorzien op het gebruik door externen. Ze werd gebouwd rond een centrale patio. Tijdens de weekends kunnen de federaties de sportruimtes gebruiken, maar ook de cafetaria en enkele leslokalen zijn beschikbaar voor hen. De studenten van de UA kunnen op bepaalde tijdstippen eveneens gebruik maken van het complex. De cafetaria dient als refter voor de leerlingen. Er zal enkel gewerkt worden met een drankautomaat (met gezonde dranken).

Investeren in brede, moderne en duurzame scholeninfrastructuur
De energiebehoefte voor verwarming en koeling zal in de nieuwe school zeer laag liggen. Er wordt ingezet op maximale regenwaterrecuperatie, warmterecuperatie uit het afgevoerde douchewater, nachtkoeling. De beglazing is driedubbel. De luifel van de overdekte speelplaats is voorzien om zonnepanelen te kunnen plaatsen. AG VESPA werd aangesteld als gedelegeerd bouwheer voor AG Stedelijk Onderwijs. Volgens de huidige planning opent de topsportschool in september 2015 haar deuren.