Meld je aan 20 april 2016

Schepen Marinower hoopt op snel akkoord om wachtrijen aan secundaire scholen te voorkomen

Donderdag vindt een cruciaal overleg van LOP secundair plaats. Schepen Marinower rekent erop dat het LOP de juiste beslissing zal nemen. Ouders nog een schooljaar langer laten kamperen aan schoolpoorten is niet verantwoord.

“Het is vijf voor twaalf. Als we vandaag niet starten met de ontwikkeling van een aanmeldsysteem om volgend jaar wachtrijen aan de secundaire schoolpoorten te vermijden, kan ik nu al zeggen dat kamperen ook volgend jaar een feit zal zijn.” 

Dat stelt de nu nog hoopvolle schepen voor onderwijs, Claude Marinower. Na de vele terechte reacties van ontevreden ouders aan zijn adres, moet het wat hem betreft gedaan zijn met de onduidelijkheid en de verwarring die de laatste inschrijvingsronde met zich heeft meegebracht.

“Ik ben niet verantwoordelijk, maar krijg wel de frustraties op mijn bord.” aldus Marinower

Het is aan het Antwerpse Lokaal Overlegplatform* (LOP) voor secundair onderwijs om de beslissing te nemen of volgend jaar al dan niet met een centraal aanmeldsysteem zal worden gewerkt. Na de soms gespannen situaties aan de schoolpoorten in de aanloop van de inschrijvingen van 5 maart 2016, engageerde de voorzitter van het LOP Eric Boels zich in de media om naar een oplossing te zoeken.  Evenzeer engageerde Schepen Marinower zich om financieel en organisatorisch te ondersteunen indien het LOP de steun van de stad zou vragen. Immers, voor het basisonderwijs werken het LOP en de stad reeds zeven 7 jaar nauw samen met als resultaat een succesvol aanmeldsysteem dat sinds twee jaar performant en stabiel zijn werk doet.

Het verschil is dat aanmelden in het basisonderwijs bij decreet is opgelegd voor steden en gemeenten met een grote capaciteitsdruk zoals Antwerpen en Gent.  Voor het secundair is dat nu nog niet het geval. Het Vlaams parlement werkt aan een herziening van het inschrijvingsdecreet. Een aanmeldsysteem is nu dus niet verplicht, maar het mag wel. De keuze om dit te doen ligt bij het LOP.  Nu de capaciteitsdruk zich langzaam maar zeker naar het secundair onderwijs verplaatst, zie je ook daar de wachtrijen groeien. Wanneer plaatstekort dreigt moet elk kind een eerlijke kans krijgen om in de school van zijn voorkeur ingeschreven te worden. Inmiddels heeft het LOP de stad om ondersteuning gevraagd, meer bepaald de vraag of de stad een aanmeldsysteem voor het LOP kan ontwikkelen, naar analogie van het basisonderwijs.

Schepen Marinower: “In een overleg met een afvaardiging van het LOP heb ik een voorstel gedaan dat het technisch en operationeel mogelijk maakt een CAR te hebben met het oog op inschrijvingen voor schooljaar 2017-2018.”

De definitieve beslissing moet worden genomen door het voltallige LOP op een algemene vergadering. Zodra die bijeenkomt heeft plaatsgevonden zal duidelijk worden of kamperende ouders aan schoolpoorten definitief tot het verleden behoren.

“Dit is het moment waarop de beslissing moet vallen. Je kan ouders  niet meer uitleggen dat ze volgend jaar sowieso zullen moeten kamperen. We mogen nu geen seconde meer verliezen.“ besluit de schepen.

* Samenstelling van een LOP: de scholen, CLB’s en hun schoolbesturen, vertegenwoordigers van de ouderverenigingen, lerarenvakbonden, leerlingenraden, verenigingen waar armen het woord nemen, etnisch-culturele verenigingen, onthaalbureaus, de integratiesector, het schoolopbouwwerk, de gemeentebesturen en lokaal relevante socio-economische en -culturele partners.