Verkeersveiligheid 21 mei 2015

Schepen Marinower maakt 200.000 euro vrij om alle Antwerpse kinderen veilig te leren fietsen in het verkeer

Claude Marinower, schepen voor onderwijs, breidt het educatief aanbod verkeersvaardigheid voor fietsers aanzienlijk uit. Vanaf 2016 zullen alle klassen van het zesde leerjaar kunnen deelnemen aan een training op de weg, gegeven door een gespecialiseerde organisatie. De uitbreiding van dit aanbod maakt deel uit van de vernieuwing van het aanbod verkeerseducatie voor scholen, na het wegvallen van het aanbod van de lokale politie. Voor schepen Marinower blijft verkeerseducatie een prioriteit.

Na het kerntakendebat van de lokale politie werd begin dit schooljaar bekend gemaakt dat de verkeerspolitie het aanbod verkeerseducatie zou afbouwen. Kinderen en jongeren zijn echter zwakke weggebruikers en zijn dan ook zeer kwetsbaar in het verkeer. In de media verschijnen te regelmatig berichten over ongevallen met fietsers. Van de 20 verkeersdoden in Antwerpen in 2014 waren er 6 voetgangers en 7 fietsers.

Schepen Claude Marinower: “In een stad als Antwerpen is aandacht voor verkeersveiligheid extra belangrijk. Onze leerlingen moeten niet alleen het verkeersreglement kennen en zelf toepassen, ze moeten ook kunnen anticiperen op de vaak moeilijke  – soms zelfs gevaarlijke – verkeerssituaties in de stad. Dat is geen gemakkelijke opdracht. Scholen kunnen daarom rekenen op extra ondersteuning.”

Educatie is één van de fundamenten van een goed preventief verkeersveiligheidsbeleid. Volgens de eindtermen van het basisonderwijs moeten kinderen van het zesde leerjaar zich veilig en zelfstandig als voetganger of fietser kunnen verplaatsen langs een voor hen vertrouwde route, vaak is dit de woon-schoolroute. Dit is ook noodzakelijk aangezien heel wat jongeren vanaf de overgang naar het secundair onderwijs de fiets als vervoersmiddel gebruiken. De stad investeert in het creëren van oefenkansen in verkeersvaardigheid voor fietsers in het zesde leerjaar. Voor leerkrachten in een grootstedelijke context is de drempel vaak groot om zelf met een groep leerlingen het verkeer in te duiken. De stad ondersteunt hen hierin door een training op de weg voor leerlingen aan te bieden, gegeven door een gespecialiseerde organisatie.

Dit bestaande aanbod – dat door de lokale politie na juni 2015 wordt stopgezet – wordt vanaf schooljaar 2015 – 2016 overgenomen door de dienst onderwijsbeleid. Aangezien verkeersvaardigheid van fietsers een topprioriteit is van de stad, en met het huidige aanbod slechts een kwart van de zesdejaars bereikt wordt, breidt schepen Marinower dit aanbod uit vanaf 2016 zodat alle zesdejaars een professionele verkeersvaardigheidstraining kunnen krijgen. De lokale politie gaf alvast het engagement om vanaf 2016 de middelen van het verkeersboetefonds hiervoor over te dragen naar onderwijs. Ook schepen Marinower wil vanaf 2016 200.000 euro extra voorzien voor verkeerseducatie. In de loop van schooljaar 2015 – 2016 lanceert de stad ook twee pilootprojecten in het kader van verkeerseducatie.

Schepen Marinower: “Ik creëer financiële ruimte om ook nieuwe dingen uit te proberen. Met de actualiteit en de recente, te betreuren ongevallen in gedachten, kunnen we niet anders dan nieuwe acties opzetten om de verkeersveiligheid van onze kinderen te verhogen.”

Eén pilootproject zal zich focussen op ouders die zich met jonge kinderen met de fiets in het verkeer begeven. Het zijn immers vaak de ouders die in eerste instantie met jonge kinderen het verkeer trotseren, bijvoorbeeld om hen naar school te brengen. In overleg met o.a. scholen en ouders wordt een aanbod uitgewerkt. Het andere pilootproject brengt kritische verkeerspunten in de buurt van of op weg naar scholen in beeld en toont leerlingen en ouders hoe je als voetganger of fietser op een veilige manier voorbij dit punt komt. Indien de pilootprojecten positief geëvalueerd worden, worden ze ook de schooljaren daarna gecontinueerd.