Nieuws 20 november 2017

Schepen Marinower werd niet betrokken bij 10-punten plan Verkeersveiligheid Stad

Deze ochtend kopten de kranten dat NV-A met haar schepenen een persmoment organiseert rond Verkeersveiligheid. Een thema dat, naar aanleiding van 3 dodelijke ongevallen met fietsers, de voorbije weken hoog op de agenda stond van zowel de Antwerpenaar als de Antwerpse gemeenteraad. Groot was de verrassing bij het kabinet van schepen Marinower (Open Vld), sinds 2014 bevoegd voor verkeerseducatie, dat daarover geen voorafgaand overleg was. Met een budget van 300.000 euro zorgt Onderwijs nochtans voor een jaarlijks actieplan met focus op fietsvaardigheid en heel wat praktijkoefeningen voor leerlingen van basis- en secundair onderwijs, die de schepen zelf ook telkens uittest.

Onderwijs werd niet betrokken
Burgemeester Bart De Wever en schepenen Koen Kennis en Nabilla Ait Daoud stelden vandaag een 10-punten plan voor om de verkeersveiligheid en de mobiliteit in de stad Antwerpen de komende weken en maanden verder te versterken. De verbazing was groot bij onderwijsschepen Claude Marinower (Open Vld), die niet op de hoogte was. Nochtans werden de bevoegdheid en de middelen ‘Verkeerseducatie’ in 2014 overgeheveld van de lokale politie naar het beleidsdomein Onderwijs.

Schepen Marinower reageert: “Schoolgaande kinderen en jongeren zijn in de meeste gevallen de zwakste weggebruikers en zijn dus extra kwetsbaar in het drukke stadsverkeer. Dat wij vanuit onderwijs niet betrokken werden in dit nieuwe actieplan rond Verkeersveiligheid, betreur ik dus ten zeerste. Verkeerseducatie is een belangrijke pijler binnen het totale verhaal van Verkeersveiligheid. Wij zijn nu vier jaar intensief met verkeerseducatie bezig vanuit onderwijs, nadat de politie het niet meer als een kerntaak zag.”

Verkeerseducatie vernieuwd en uitgebreid
Na twee jaar onder de bevoegdheid van Onderwijs kwam er eerder dit jaar een positieve evaluatie. Zowel het budget als het aanbod Verkeerseducatie werden versterkt. Het aanbod van de lokale politie werd voor een groot deel vernieuwd en uitgebreid, met een focus op verkeersvaardigheid van fietsers. Daarnaast steeg het bereik ook aanzienlijk: het aantal deelnemers aan het aanbod ‘Fietsklas Verkeersvaardigheid’ (Pro Velo), vervijfvoudigde van 880 leerlingen naar ongeveer 4.500. Ook deelname aan het overige aanbod van de stad (Fietsklas Stuurvaardigheid en Praktijklessen Dode Hoek) en het aanbod van andere organisaties stijgt. De schepen staat zelf ook garant voor de kwaliteit van deze praktijklessen, want hij ging ze in verschillende scholen uitproberen.

Schepen Marinower: “Ons aanbod verkeerseducatie komt duidelijk tegemoet aan de noden die er zijn bij de scholen. Getuige daarvan ook het succes van het nieuwe aanbod vanaf dit schooljaar, de verkeersweken voor het secundair onderwijs in samenwerking met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. De twintig weken die we dit schooljaar gratis aanbieden aan scholen zijn reeds allemaal ingevuld. Volgend schooljaar breiden we dit nog uit omdat de vraag zo groot is. Het is dan ook een gemiste kans om de expertise die wij hebben op het vlak van verkeerseducatie niet te benutten bij een globaal actieplan verkeersveiligheid.”