Meld je aan 23 april 2018

Schepen Marinower steunt oproep Wachtlijst-ouders

Afgelopen zaterdag startten de inschrijvingen in de scholen die niet deelnamen aan Meld je aan Secundair (MJA sec). Daardoor staan er vermoedelijk kinderen dubbel ingeschreven. De actiegroep Wachtlijst vraagt nu aan ouders in Antwerpen om hun inschrijving of plek op een lijst van een MJA-school die ze niet willen zo snel mogelijk vrij te geven. Schepen voor Onderwijs Claude Marinower (Open Vld) steunt deze oproep en vraagt minister Crevits nogmaals om het aanmelden in capaciteitszones zoals Antwerpen te verplichten, zodat volgend jaar alle scholen moeten intekenen.

Fysieke inschrijvingen gestart
Nu de inschrijvingen bij de niet-MJA scholen gestart zijn, staan vermoedelijk nogal wat kinderen dubbel ingeschreven. Veel ouders meldden hun kind namelijk aan via het Meld-je-aan systeem, en kampeerden daarna nog aan een andere school. Ouders van de actiegroep Wachtlijst vragen nu om plaatsen die ouders niet meer willen zo snel mogelijk vrij te geven.

Schepen voor Onderwijs Claude Marinower steunt die oproep: “Bij elke communicatie die wij naar ouders gevoerd hebben, hebben wij opgeroepen om tijdig de school te verwittigen indien zij hun kind toch elders zouden inschrijven. Zo kunnen de reeds toegekende plekken sneller vrijgegeven worden voor andere kinderen en kunnen ze op een wachtlijst sneller doorschuiven. We kaartten het probleem van meervoudige inschrijvingen al langer aan bij de minister. Een Vlaanderen-breed uniek ticket per kind zou dit kunnen oplossen.”

Op 11 april ontving schepen Marinower de Wachtlijst-ouders nog in het Stadhuis tijdens een openbare infovergadering over Meld je aan Secundair. Dat verslag staat nu ook online (https://meldjeaansecundair.antwerpen.be/faq). Een nieuw overleg met de ouders volgt eind mei, wanneer geweten is hoeveel en waar nog vrije plaatsen zijn.

Aanmelden verplichten voor capaciteitszones
Volgens Schepen Marinower is het MJA-systeem nog voor verbetering vatbaar en kan deze verbetering op twee vlakken aangebracht worden:

Een volgende stap is nu hopelijk om alle secundaire scholen in Antwerpen tegen volgend schooljaar te doen intekenen. Dit zou veel meer duidelijkheid creëren in het hele proces. Daarom vragen we minister Crevits om het aanmelden in capaciteitszones te verplichten. Daarnaast willen we af van de verplichte dubbele contingentering, zoals in februari reeds besproken met de minister. Dat hebben we ruim een jaar geleden al bekend gemaakt. In een grootstad als Antwerpen brengt deze weinig toegevoegde waarde. We roepen de minister daarom nogmaals op om hier van af te stappen; laat steden en gemeenten hier zelf over beslissen. Ik hoop dat minister Crevits snel duidelijkheid brengt.”


Hieronder nog eens de belangrijkste inschrijfdata op een rijtje:

Inschrijven met voorrang

Kinderen met een broer of zus die al is ingeschreven of kinderen van personeelsleden van een Antwerpse secundaire school die zich in die school wilden inschrijven, konden dat doen tussen 8 januari 2018 vanaf 9 uur en 19 januari 2018 tot 16 uur.

Inschrijven zonder voorrang

Inschrijven in een secundaire school die werkt met ‘Meld je aan’?

  • aanmelden kon tussen 8 februari 2018 vanaf 9.30 uur en 27 februari 2018 tot 17 uur.
  • inschrijven met een ticket kan tussen 21 april 2018 en 16 mei 2018.

Inschrijven in een secundaire school die werkt met chronologie?

  • rechtstreeks inschrijven kan tussen 21 april 2018 vanaf 13 uur en 16 mei 2018 tot 16 uur.

Vrije inschrijvingsperiode voor alle scholen die nog vrije plaatsen hebben: start op 4 juni 2018 om 9 uur. Meer informatie op http://meldjeaan.antwerpen.be.