Meld je aan 29 september 2016

Schepen Marinower teleurgesteld: “Wachtrijen en verwarring zullen enkel maar toenemen”

Antwerps schepen voor Onderwijs Claude Marinower heeft kennis genomen van de beslissing van het lokaal overlegplatform (LOP) secundair om volgend schooljaar (2017-2018) niet te starten met een aanmeldsysteem in het secundair onderwijs. Hij vreest nu voor nog meer wachtrijen en verwarring.

In maart 2016 heeft het LOP de vraag gesteld aan het stadsbestuur om te helpen bij de ontwikkeling van een aanmeldsysteem in het secundair onderwijs voor de inschrijvingen van het volgende schooljaar (2017-2018). De vraag van het LOP kwam rijkelijk laat. Desalniettemin gaf de stad onmiddellijk opdracht aan haar diensten om alles in het werk te stellen om dit tegen volgend schooljaar in orde te krijgen.

De schepen kan dan ook niet begrijpen dat het LOP in de laatste recht lijn beslist om de stekker er alsnog uit te trekken. Zeker gezien het feit dat hij de laatste weken hoopvolle signalen kreeg van schooldirecties uit alle netten dat ze ervoor wilden gaan om volgend schooljaar een aanmeldsysteem te hebben. Dat er een aantal schooldirecties geen fan waren van een aanmeldsysteem is/was gekend.  Maar dat ze de andere schooldirecties verhinderen om een aanmeldsysteem te ontwikkelen, waarin ze nota bene zelf niet verplicht moeten instappen, betreurt de schepen ten zeerste.

Het resultaat is wel dat de wachtrijen aan de scholen volgend schooljaar niet alleen langer zullen worden, maar ook zullen toenemen. De jongeren die nu in het laatste jaar van de overvolle basisscholen zitten, schuiven namelijk allemaal door naar het secundair onderwijs. Volgend school jaar wordt de eerste piek voorspeld in het secundair onderwijs, zo’n 400 extra leerlingen.  Iedereen op het terrein weet dit.

Schepen Marinower: “Als schepen van Onderwijs betreur ik dit enorm. De stad heeft alle voorbereidingen getroffen om volgend schooljaar alle ouders een perspectief te bieden, dat ze hun kinderen via een eerlijk en transparant systeem konden inschrijven. Zo zou er meteen een einde zou komen aan de middeleeuwse kampeertoestanden. Anderen hebben gemeend dit te moeten weigeren aan scholen die dit nochtans wel willen, met alle gevolgen van dienIk betwijfel dat diegenen die nu hebben verhinderd dat er volgend schooljaar een aanmeldsysteem komt in het secundair onderwijs, volgend schooljaar ook de moed hebben om dit zelf aan de ouders in de wachtrijen uit te leggen. Ikzelf kan hierin niet optreden, dit is de keuze van het LOP. Maar ik voel wel de maatschappelijke druk. Bovendien vrees ik dat we door de onvermijdelijke verwarring in een situatie gaan terecht komen waarbij ouders hun rechten juridisch gaan afdwingen.”