Scholenbouw 24 september 2015

Schepen Marinower verhoogt Antwerps budget scholenbouw met 22 miljoen euro

De stad Antwerpen zal deze legislatuur nog 22 miljoen euro extra investeren in scholenprojecten. Tegen schooljaar 2018-2019 zullen hierdoor bijkomend minstens 4 à 6 nieuwe schoolprojecten kunnen gerealiseerd worden, goed voor ruim 1.000 extra plaatsen in het basis- en secundair onderwijs. Dit alles met de focus op een brede leeromgeving, dus met integratie van onder meer kinderopvang, sport en cultuur.

“De voorbije 3 jaar heb ik gewerkt om elk kind bij de start van het schooljaar een plaats te geven in een van onze Antwerpse scholen. Iets waar we ook jaar op jaar nipt in geslaagd zijn. Maar extra onderwijscapaciteit is en blijft nog steeds een topprioriteit voor mij en mijn collega’s. Het thema onderwijs werd bij de opmaak van de stadsbegroting 2016 grondig doorgesproken in het college, ik ben blij met de bereikte consensus. Met een bijkomende investering van 22 miljoen euro creëren we zowel in het basisonderwijs als secundair onderwijs broodnodige extra zuurstof.” stelt een tevreden Claude Marinower, schepen voor onderwijs in Antwerpen.

Noodzakelijke injectie
“We slagen er vandaag al in om 83% van de kinderen een plaats te geven in een school uit de top 3 voorkeuren van de ouders. Maar we willen beter doen, we willen de keuzevrijheid van de ouders vergroten. En daarvoor hebben we extra capaciteit nodig. We hadden via het stedelijk net al forse inspanningen geleverd in schoolinfrastructuur voor afgerond 250 miljoen euro. Daarbovenop komt deze 22 miljoen extra investeringen die nog deze legislatuur zullen gerealiseerd worden”, aldus Marinower.

De bevolkingsprognoses tonen nog steeds aan dat er tegen 2020 een plaatstekort mag verwacht worden zonder extra inspanningen. Daarbij komt nog de nataliteitsgolf van de periode rond 2005, die het secundair onderwijs bereikt in 20016-2017. Leerlingen waarvoor we enkele jaren geleden in de kleuterschool extra capaciteit moesten voorzien, zijn nu doorgestroomd naar het lager onderwijs en zullen tegen 2017 op de secundaire school zitten. We moeten bijgevolg proactief werken en nu al de nodige capaciteit voorzien in het secundair onderwijs. Met de extra middelen blijven we de vraag voor. Ook de welstandsvlucht mogen we niet uit het oog verliezen. Mensen gaan op zoek naar een woning waar ook voldoende en kwaliteitsvol onderwijs en kinderopvang in de buurt aanwezig zijn.

Snelle realisatie

Marinower: “Deze extra middelen worden op korte termijn geïnvesteerd. We stappen daarom af van de klassieke methode van scholenbouw. We gaan voor alternatieve technieken, die sneller resultaat geven op de plaatsen waar de nood het grootst is. Dit zullen we doen bijvoorbeeld door het inzetten van eigen stadspatrimonium om daarin inrichtende machten te huisvesten.

“Ook zullen we een aantal aanslepende schooldossiers kunnen deblokkeren door bijvoorbeeld als stad grondposities te verwerven. Daarnaast zullen we ook gebruik maken van de nieuwe technieken die de minister van Onderwijs in haar Masterplan heeft ontwikkeld zoals domeinconcessies en huurovereenkomsten. We hebben een 10-tal concrete projecten in de pijplijn. We treden nu in overleg met de verschillende project- en onderwijspartners om concrete toewijzingen van de middelen doen en om snel de projecten te realiseren. De middelen staan ter beschikking van alle netten.”, aldus Marinower.

Deze projecten vertrekken uitdrukkelijk vanuit het idee van een brede leeromgeving en zullen dus onder meer kinderopvang, sport en cultuur maximaal integreren. 4 miljoen euro van de 22 mio zal dan ook specifiek aangewend worden voor kinderopvang in deze projecten.

“Onderwijscapaciteit is voor dit stadsbestuur een prioriteit. Met deze investering voegen we opnieuw de daad bij het woord. Inhoudelijk zit dit dossier op dezelfde lijn als onze hervorming van Klas op Stap en Buitenschoolse KinderOpvang: we investeren deze extra middelen ten voordele van alle netten, gebruiken maximaal ons eigen stedelijk patrimonium en zorgen met nieuwe methodiek voor snellere realisatie om nog deze bestuursperiode de extra plaatsen nog deze bestuursperiode ter beschikking te krijgen.”besluit schepen Marinower.