Nieuws 7 november 2014

Schepen van onderwijs vraagt grootstedelijke correctie voor kansarme leerlingen

Antwerps Schepen van Onderwijs, Claude Marinower, reageert bezorgd op de aangekondigde hervorming van de SES-middelen. Indien de extra werkingsmiddelen zouden verdwijnen, vraagt hij een grootstedelijke correctie. Alleen op die manier kunnen steden met een superdiverse populatie kwetsbare kinderen kansen blijven geven.

De Vlaamse minister van Onderwijs voorziet een hervorming van de ondersteuning voor scholen met kansarme leerlingenpopulaties.

Schepen Claude Marinower ziet positieve punten. “De lesuren voor extra leerkrachten blijven overeind. Het zijn zij die onze kinderen bij de hand nemen, vormen en ondersteunen. Op hun inzet valt niets af te dingen en ik ben blij dat de minister dat onderschrijft.”

Toch dreigen broodnodige werkingsmiddelen die scholen inzetten weg te vallen. Kinderen in de categorie SES hebben nood aan lesmateriaal op maat en inzicht in de wereld rondom. SES-middelen geven de kans om net die differentiatie te maken. Zo kunnen scholen werken aan taalachterstand of een begeleid bezoek aan een museum of toneelvoorstelling organiseren. Dit zijn kansen die ze thuis vaak niet krijgen. Werkingsmiddelen gaan verder dan tafels, kopieën en stoelen. Met die middelen kopen we broodnodig didactisch materiaal en specifieke leermethodes.

Meer dan 60% van de Antwerpse kinderen vallen binnen de huidige SES-indicatoren.

Marinower: “De verschillende Antwerpse onderwijsnetten dreigen ca. €24 miljoen te verliezen. De SES-middelen van het Stedelijk Onderwijs alleen al bedragen jaarlijks €6.9 miljoen. Het bedrag voor GO! en VSKO samen komt op ca. €17 miljoen.”  Gonda Verhaert, CEO AGSO: “30% van de werkingsmiddelen van het stedelijk basisonderwijs en 21% van het stedelijk secundair onderwijs komen onder druk te staan.”

De minister heeft aangegeven dat er nog wordt gestudeerd op het dossier, maar als de middelen effectief zouden dalen, vraagt Schepen Marinower om in de voorgestelde hervorming een grootstedelijke correctie op te nemen.

“Om het verlies van SES-werkingsmiddelen te compenseren, verhoogt de minister de basistoelage per kind. Deze compensatie volstaat niet voor scholen met grote populaties SES-leerlingen, die vooral in de grote steden gevestigd zijn. Een aangepaste ondersteuning voor deze scholen is dus noodzakelijk.”