Geen categorie 20 februari 2020

Speech CapiNova: ‘Onze economische groei is de komende vijftig jaar voor 86% afhankelijk van productiviteit.’

Beste Captains,

Wanneer ik moet spreken voor studenten over ondernemerschap, vertel ik vaak het verhaal van Steve Jobs die op 21-jarige leeftijd in een garage startte met Apple.

Maar waarom vertel ik altijd over Steve Jobs, als we dichter bij huis Jurgen Ingels hebben?

Jurgen is iemand die tijdens zijn studies een cursusdienst opstartte.

Iemand die als jobstudent in een Quick-restaurant een programma schreef om het stockbeheer te verbeteren.

Iemand die hier een straat verder op de Ossenmarkt, een café had en op een bierviltje een start-up bedacht die het betaalverkeer van banken automatiseerde.

Die start-up, ondertussen uitgegroeid tot een volwassen onderneming, verkocht hij zes jaar geleden voor 375 miljoen euro.

De volgende Jurgen Ingels zit misschien in deze zaal. Kijk maar eens goed naar de persoon naast jou. Of misschien ben jij het zélf wel.

Alles is mogelijk, beste Captains, want ik zie onder jullie veel toekomstige ondernemers.

Ondernemers zijn mensen met ideeën. Mensen die hun idee willen ontwikkelen tot een service of een product. In een elektrische auto. In iets wat de oceanen schoon houdt. In een medicijn dat ziektes geneest en impact heeft op het leven van vele mensen.

De beste ondernemers zijn inderdaad zij die levens willen veranderen. Niet alleen voor de winst en om rijk te worden. Maar alleen omdat ze overtuigd zijn dat hun idee het waard is om voor te knokken.

Ondernemers zijn zoals mensen die verliefd zijn. Dag in, dag uit zijn ze er in hun hoofd mee bezig. ’s Nachts kunnen ze niet slapen omdat ze denken aan datgene wat ze zo hard willen.

Terwijl iemand best geen liefdesadvies aanneemt van overheden — het is al moeilijk om een regering te vormen — kunnen wij wel iets betekenen voor ondernemers.

De Stad Antwerpen stippelde een beleid uit om ondernemingszin te stimuleren en te ondersteunen.  Zo bieden we gratis startersgesprekken aan voor iedereen die in Antwerpen wil ondernemen en vragen heeft.

Wie studeert, kan aankloppen bij TAKEOFFANTWERP. Ondernemende studenten kunnen hier terecht voor advies, ondersteuning en toegang tot een netwerk.

Voor ondernemende jongeren hebben we de organisatie BAAS, die onlangs zijn 5-jarig bestaan vierde.

Ik las gisteren nog een artikel van Bart Van Craeynest in De Tijd over de grote nood aan productiviteitsgroei in ons land. Die productiviteitsgroei is, en ik citeer, ‘cruciaal om de vergrijzingsfactuur op te vangen’.

Van Craeynest haalt ook cijfers van de Studiecommissie voor de Vergrijzing aan:

Onze economische groei is de komende vijftig jaar voor 86 procent afhankelijk van productiviteit. Wanneer jullie rond de zeventig zijn, kinderen en kleinkinderen hebben, zal de welvaart die jullie op dat moment ervaren, samenhangen met het succes van onze productiviteitsgroei.

De uitdagingen die voor ons liggen, zijn dus groot.

Om te slagen zullen meer overheidsinvesteringen nodig zijn.

Hebben we meer internationalisering nodig.

Meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt.

Meer concurrentie, en belangrijk: meer ondernemerschap en meer innovatie.

Daarom zet Antwerpen sterk in op digitale start-ups.  De laatste jaren is deze stad meer en meer een thuis geworden voor beginnende bedrijven.

Het aantal digitale start-ups en scale-ups is met 123% gestegen. Het kapitaal dat deze bedrijven ophaalde bij investeerders, steeg met 807%.

De verdere groei van start-up naar scale-up wordt de focus van ons beleid.

Op dit moment staan we op de 19e plaats van Europese steden op het vlak van het aantal investeringen in scale-ups.

Maar jullie weten dat Antwerpenaren niet bekend staan om hun bescheidenheid of dat ze klein denken. Onze ambities zijn daarom groot. Binnen zes jaar willen we in die Europese top 10. 

Om als start-up door te groeien naar scale-up, is er ook talent nodig om te kunnen aanwerven.

Eind jaren ’70 nam Apple op tweeëneenhalf jaar tijd 2900 mensen aan. Om die reden ondersteunen we initiatieven om de grote vraag naar werknemers met IT-profielen en de hoge jeugdwerkloosheid met elkaar te verzoenen.

De jeugdwerkloosheid is in Antwerpen dubbel zo hoog dan het Vlaams gemiddelde. Tegelijk is er een grote vraag naar werknemers met IT-profielen.

Om die reden hebben we de eerste stappen gezet om meer opleidingen in bijvoorbeeld programmeren aan te bieden. Hiervoor ondersteunt de stad een codeerschool als BeCode die mensen in enkele maanden tijd omschoolt tot webontwikkelaars. 

Als stad schrijven we daarnaast zelf projectwedstrijden uit waaraan alleen jonge bedrijven kunnen deelnemen. We helpen jonge bedrijven ook om contacten te leggen met nieuwe markten in het buitenland en we helpen hen om investeerders met durfkapitaal aan te trekken.

Maar die inspanningen zijn zinloos zonder ondernemers.

Daarom richt ik mij tot jullie.

Durf ideeën om te zetten in een onderneming. De samenleving heeft ondernemers nodig om vooruit te gaan. Om iets nieuws te ontwikkelen. Om de competitie aan te gaan met sterk groeiende regio’s zoals Azië. We hebben ook steeds nieuwe ondernemers nodig. Jonge mensen die in een totaal andere tijd zijn opgegroeid, met andere opvattingen of een verrassende blik op de wereld.

Vergeet daarbij ook niet om samen te werken. Jurgen zei onlangs in een interview dat België een achterstand heeft in fintech omdat we niet dezelfde sharingmentaliteit hebben als Scandinaviërs, Nederlanders en Amerikanen. Dat we niet genoeg kennis en ervaring delen, uit schrik dat de ander succesvoller zou worden.

Het ondernemerschap is een avontuur en ik ben benieuwd om de ervaringen en verhalen van Jurgen te horen. Maar hij is alleszins het bewijs dat wie jong de sprong waagt, ver kan springen.

Ik wil afsluiten met een oproep tot levenslange verwondering. Dit zal jullie in staat stellen om steeds nieuwsgierig te zijn en te zoeken naar opportuniteiten. Kijk maar naar Annie Vereecken, een top-investeerder in biotech die op haar 68 heel erg gelooft in datamining. Bedrijven, overheden, banken zitten op een berg data. Net als ziekenhuizen. In deze data statistische verbanden zoeken zou volgens haar jaarlijks honderden miljoenen besparen in de ontwikkeling van nieuwe medicijnen.

Of zoals, beste Captains, ook jullie collega-kapitein Jack Sparrow zegt tegen Elizabeth Swann: ‘Eén woord: nieuwsgierigheid. Je verlangt naar vrijheid. Je verlangt om te doen wat je wil. Je wil zien hoe het is en op een dag kan je er niet meer aan weerstaan.’

Ik hoop dat er hier veel nieuwsgierigen in deze zaal zitten. Nieuwsgierig genoeg om te ondernemen.

Dan geef ik graag het woord aan Jurgen Ingels.

Ik dank u.

Deze speech werd op 20 februari 2020 gegeven door schepen Marinower aan de leden van de studentenvereniging Capitant. ‘Capitant is een wil studenten inleiden tot en begeleiden naar de financiële markten, in alle aspecten en wereldwijd. Capitant ontstond in de zomer 2010 en wordt volledig gedragen door studenten.’