Spijbelen 23 augustus 2017

Spijbelen basisonderwijs in stad Antwerpen in dalende lijn

Vandaag verschenen in de krant alarmerende cijfers over het spijbelgedrag in het basisonderwijs. Terecht wordt gezegd dat het terugdringen van spijbelgedrag een belangrijke stap is in het terugdringen van zittenblijven en de ongekwalificeerde uitstroom. Daarom focust de stad Antwerpen sinds 2012 niet enkel op het secundair onderwijs, maar ook op het basisonderwijs.

Antwerpen pionier spijbelaanpak
Antwerpen is pionier op het vlak van terugdringen van spijbelgedrag. Sinds 2008 heeft de stad een spijbelambtenaar die dit beleid vorm geeft. Kort op de bal spelen is de boodschap.

Schepen voor Onderwijs Claude Marinower licht toe: “In Antwerpen wordt vanaf 10 halve dagen een streepje gezet achter de naam van elke spijbelende leerling. In Vlaanderen gebeurde dit tot voor kort pas vanaf 30 halve dagen. Sinds schooljaar 2016-2017 veranderde Vlaanderen dit naar 15 halve dagen. Men volgt dus de Antwerpse aanpak.”

Daling Antwerpse spijbelaars
Het aantal ongewettigde afwezigheden in het basisonderwijs in het schooljaar 2015-2016 daalde licht van 4,6% naar 4,3% ten opzichte van schooljaar 2014-2013. Belangrijker is echter de tendens op het vlak van zittenblijven en schoolse vertraging in het basisonderwijs. Zo daalde het aantal zittenblijvers in het basisonderwijs sinds schooljaar 2010-2011 van 5,4% naar 3,6% waarmee de kloof met Vlaanderen wat verkleinde (zie grafiek 1). Op het vlak van schoolse vertraging deed zich in dezelfde periode een daling voor van 27,7% naar 20,8% (zie grafiek 2).

Antwerps onderwijsschepen Claude Marinower legt uit: “De laatste onderwijsmonitor van de spijbelambtenaar toonde daarnaast duidelijk aan dat spijbelen vaak erg wijkgebonden is. Zeker in het basisonderwijs is dit het geval, omdat de thuissituatie bij deze leerlingen meer doorweegt dan in het secundair onderwijs. Daarom gaan we met projecten zoals Antwerp Children’s Zone voor een wijkgerichte aanpak.”

Grafiek 1: Zittenblijven lager onderwijs

grafiek 1

Grafiek 2: Evolutie van het percentage leerlingen met schoolse vertraging in het lager onderwijs

Grafiek 2