A'REA 2020 25 maart 2016

Stad Antwerpen gaat voluit voor Antwerp Children’s Zone

De stad Antwerpen wil via een Antwerp Children’s Zone een einde maken aan de negatieve impact die kansarmoede heeft op de schoolloopbaan van Antwerpse kinderen. Een Children’s Zone is een wijkgerichte, integrale aanpak tegen leerachterstand en ongekwalificeerde uitstroom. Vandaag schaarde het college zich principieel achter het plan van collega Marinower. Het concept van Rotterdam-Zuid en de Harlem (New York) Children’s Zone zal een vertaling krijgen naar de Antwerpse context.

Ongekwalificeerde uitstroom en onderwijskansarmoede in Antwerpen
De problematiek van een grootstad als Antwerpen is verschillend van deze van andere steden en gemeenten in Vlaanderen. Zo ligt de ongekwalificeerde uitstroom met 24,6% in Antwerpen ruim dubbel zo hoog als gemiddeld in Vlaanderen (11,4%). Ook de onderwijskansarmoede (OKI) ligt er meer dan dubbel zo hoog als gemiddeld in Vlaanderen.

Binnen de hoge gemiddelde Antwerpse cijfers bestaat er nog een grote variantie per wijk. Bepaalde wijken scoren lager dan het Antwerpse gemiddelde, bepaalde wijken scoren aanzienlijk hoger. “Als stad mogen we ons niet neerleggen bij de fataliteit van afkomst of gezinssituatie voor de toekomst van onze jongeren. We zijn verplicht om na te gaan of we als stad beleidsmatig nog een extra inspanning kunnen leveren”, besluit het college.

Antwerp Children’s Zone voor bepaalde wijken
Vandaag nam het college van burgemeester en schepenen daarom een principebesluit met betrekking tot de uitrol van de Antwerp Children’s Zone, een wijkgerichte, integrale aanpak tegen leerachterstand en ongekwalificeerde uitstroom. De opstart wordt in 2016 grondig voorbereid en in 2017 wordt het startschot gegeven.

Op basis van een grondige analyse zal de stad bepalen in welke wijk(en) er een Children’s Zone gerealiseerd zal worden. Een eerste studie moet antwoord geven op de vraag welke acties wenselijk en haalbaar zijn, rekening houdende met de Antwerpse en Vlaamse context, good practices van de Children’s Zones in Rotterdam en Harlem (New York), en met relevante wetenschappelijke inzichten. Op basis van een participatief traject met alle stakeholders wordt bepaald welke acties er ook effectief worden opgenomen en hoe de Antwerp Children’s Zone concreet zal gerealiseerd worden. In het voortraject wordt ook voorbereid hoe de effecten zullen gemeten worden.

“Ondanks de positieve resultaten in Harlem (New York), en de bemoedigende tussentijdse evaluatie in Rotterdam is een goede opvolging van de resultaten in Antwerpen van groot belang”, stelt schepen Marinower.

Via de Antwerp Children’s Zone wil het stadsbestuur nog deze legislatuur een kentering in gang zetten in enkele Antwerpse wijken. Op lange termijn moet dit ertoe leiden dat de leerlingen in de geselecteerde wijken even goed presteren als elders in Antwerpen, de ongekwalificeerde uitstroom daalt en de doorstroom naar het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt stijgt.