Innovatie 20 april 2020

Stad Antwerpen haalt Vlaamse steun binnen voor vier mobiliteitsprojecten

Vier projecten die de mobiliteit in Antwerpen verder willen verbeteren, krijgen steun van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) van de Vlaamse overheid. De projecten richten zich op het uitbouwen van enkele tools om mobiliteitsoplossingen verder te ontwikkelen en gebruikers te stimuleren er gebruik van te maken. Verder wil de stad ook innovatieve oplossingen ontwikkelen voor verkeersregelingen aan kruispunten.

“Innovatie tilt onze stad naar een hoger niveau. Ik ben dankbaar dat 4 van de 5 Antwerpse projecten die we hebben ingediend, geselecteerd zijn door Vlaanderen. Door de steun van derden kunnen we de digitale hefbomen maximaliseren. In de toekomst zullen we innovatieve projecten blijven indienen om deze de cruciale steun te bieden dat ze nodig hebben.”, aldus schepen voor innovatie Claude Marinower.

NXTMobility Manager: inzichten in mobiliteit verwerven

In het project NXTMobility Manager beoogt de stad de ontwikkeling van het MultiModal Mobility Manager (M4-)platform. Het M4-platform moet het mogelijk maken om op een gestructureerde manier inzichten te verwerven in het gebruik en de impact van verschillende mobiliteitsoplossingen.

De focus ligt daarbij op nieuwe oplossingen zoals deelmobiliteit (deelsteps, -scooters, -fietsen en –wagens). Een belangrijk onderdeel is monitoren of de aanbieders van deelmobiliteit voldoen aan de voorwaarden van het deelreglement en inname van publieke ruimte. Die inzichten zijn in de eerste plaats belangrijk voor de stad om een mobiliteitsbeleid te voeren. Ten tweede kunnen mobiliteitsaanbieders zo hun aanbod optimaliseren. Ten slotte kunnen deze inzichten gebruikt worden om gebruikers te ondersteunen bij het kiezen van de meest geschikte mobiliteitsoplossingen. Klik hier voor meer informatie.

NXTMobility Werven: data efficiënt beheren

Het is belangrijk dat alle mobiliteitsaanbieders over de meest actuele en correcte informatie over werven en innames van het openbaar domein beschikken. De verschillende stakeholders (zoals aannemers) moeten worden gestimuleerd om deze data in te geven en up-to-date te houden. In het project NXTMobility Werven ontwikkelt de stad een tool om deze data op een efficiëntere manier in te geven, te onderhouden en te delen. Klik hier voor meer informatie.

NXTMobility Incentives: gedragsverandering stimuleren

In het project NXTMobility Incentives wil de stad een platform opzetten waarmee incentives snel en efficiënt kunnen worden gedigitaliseerd, beheerd, opgevolgd en verwerkt. Incentives zijn acties die mobiliteitsgebruikers een extra duwtje in de rug geven om hun verplaatsingsgedrag aan te passen. Dit kunnen bijvoorbeeld kortingen op basis van gebruiksprofielen zijn, vouchers voor bedrijven of handelaars, probeeraanbod voor deelmobiliteit,… Het beoogde platform moet deze incentives centraal beschikbaar maken voor zowel overheden als mobiliteitsaanbieders, op een gestandaardiseerde manier. Klik hier voor meer informatie.

NXTMobility

Deze drie projecten maken deel uit van de digitale architectuur NXTMobility, die de realisatie van Slim naar Antwerpen digitaal onderbouwt. NXTMobility heeft tot doel de verschillende digitale mobiliteitssystemen aan elkaar te koppelen zodat mobiliteit en mobiliteitsgedrag efficiënter kunnen worden (aan)gestuurd. Verder kunnen hierdoor de verschillende data en services van externe spelers beter worden geïntegreerd, met als doel zowel MaaS- als mobiliteitsaanbieders te versterken. Voor deze drie projecten werkt de stad samen met Digipolis Antwerpen. Voor de uitrol van de projecten zal er ook een oproep gedaan worden naar de markt om dit mee verder uit te bouwen.

Fast Forward

Met het project Fast Forward wil stad Antwerpen een innovatieve oplossing ontwikkelen voor twee aspecten van verkeersregelingen aan kruispunten. Het project wil prioritaire voertuigen vlotter door het verkeer laten rijden en groen geven aan verkeerslichten zodat er minder risico’s zijn op aanrijdingen. Verder wil het de doorstroming van De Lijn-bussen verbeteren. Klik hier voor meer informatie.

Programma Innovatieve Overheidsopdrachten

Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) is een initiatief van de Vlaamse overheid dat organisaties uit de publieke sector de kans biedt om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor specifieke uitdagingen of problemen. De geselecteerde projecten kunnen rekenen op advies en begeleiding van het PIO-team. Als het project voldoenden innovatief en relevant is, is er ook mogelijkheid tot cofinanciering.

Het doel is om de projecten in 2020 – 2021 te realiseren.