Scholenbouw 21 april 2017

Stad Antwerpen investeert 15 miljoen euro extra in onderwijs

Op het schepencollege in Antwerpen werd vandaag beslist dat onderwijs via een begrotingswijziging een bijkomende financiële injectie krijgt. Het college maakte al van bij de aanvang van de legislatuur een prioriteit van het onderwijs en dit blijkt nog maar eens met de goedkeuring van deze extra middelen die, afhankelijk van de scenario’s, kunnen oplopen tot 15 miljoen euro. Dit is een mooi bedrag bovenop de reeds bestaande middelen. Schepen voor Onderwijs Claude Marinower is alvast bijzonder tevreden.

Verdubbeling van onderwijsmiddelen sinds 2012
Het Antwerpse schepencollege besliste vandaag om een bijkomende financiële inspanning te doen voor onderwijs in Antwerpen. Al van bij de aanvang van de legislatuur zet de Stad sterk in op onderwijsinfrastructuur: 144 miljoen euro aan stedelijke middelen zijn voorzien voor het stedelijk onderwijs. Samen met de Vlaamse subsidies maakt dit een totaal van 250 miljoen euro. Dit is een verdubbeling van middelen tegenover de vorige bestuursperiode. Onderwijsschepen Claude Marinower ijverde eerder al voor extra middelen en kreeg toen 18 miljoen euro toegewezen voor complexe dossiers, verdeeld over alle netten. Daarnaast gaat 73 miljoen euro van de capaciteitsmiddelen van de Vlaamse Overheid naar Antwerpen en ook ruim 100 miljoen euro via DBFM Scholen Van Morgen.

Extra middelen
Bovenop deze reeds voorziene middelen krijgt het onderwijs in Antwerpen nu opnieuw bijkomende middelen. Een bedrag van ongeveer 15 miljoen euro zal drieledig ingezet worden. Met een deel van de extra middelen wordt ingespeeld op de grote capaciteitsnoden in Deurne-Noord en Merksem. Een ander deel is dan weer bestemd om enkele knelpuntdossiers te ontwarren. Tot slot zal een parkeerfonds van jaarlijks 1,5 miljoen euro ontwikkeld worden voor schoolparkeerplaatsen. Dit fonds maakt mogelijk dat scholen hun middelen volledig kunnen inzetten waarvoor ze bestemd zijn, namelijk kwaliteitsvolle leeromgevingen voor de kinderen, in plaats van te investeren in parkeerplaatsen. De Stad realiseert extra parkeerplaatsen voor scholen. Zo wordt het voor leerkrachten van buiten de stad ook aantrekkelijker om in de stad te komen werken.

Schepen Marinower: “Antwerpen heeft meer dan 100.000 kinderen op leerplichtleeftijd. In sommige regio’s blijven we worstelen met ernstige capaciteitsnood. Dat is ook nu weer gebleken tijdens de recente aanmeldingsperiode voor basisonderwijs. Vlaanderen steunt ons daarin, maar dit bestuur doet zelf ook zware inspanningen. Ook nu weer maken we zelf bijkomend 15 miljoen euro vrij, bovenop de 18 miljoen euro die we eerder vrijmaakten en de 144 miljoen euro die we als budget aan ons stedelijk onderwijs meegaven bij het begin van de bestuursperiode. Met deze bijkomende 15 miljoen euro kunnen we weer een aantal projecten opstarten, meer specifiek in Merksem en Deurne Noord. Ik ben dus bijzonder tevreden dat we als college deze stap kunnen zetten.”