Economie 4 mei 2020

Stad Antwerpen neemt extra maatregelen om ondernemers tijdens coronacrisis te ondersteunen

Op maandag 4 mei start een voorzichtige en geleidelijke herneming van de economische activiteit in ons land. Om die herneming in Antwerpen te versnellen en Antwerpse bedrijven te helpen de crisis te overleven, keurde het college vandaag een breed pakket aan nieuwe steunmaatregelen voor ondernemers goed. De cashpositie van bedrijven versterken, de heropstart bevorderen en inzetten op innovatie, staan daarbij centraal.

Op 20 maart keurde het college een eerste pakket maatregelen goed om Antwerpse bedrijven en verenigingen te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Door nu nog een pakket bijkomende maatregelen goed te keuren, biedt de stad extra hulp voor twee sectoren die een grote impact hebben op de vernieuwing en de toekomst van de economie: industriële kmo’s en start-ups/scale-ups. Industriële bedrijven zijn zwaar getroffen door de coronacrisis door problemen met toelevering, minder bestellingen en het feit dat thuiswerk hier vaak niet mogelijk is. Start-ups en scale-ups zijn bijzonder kwetsbaar omdat ze vaak in een fase zitten met weinig omzet en veel investeringen.

Deze nieuwe initiatieven zijn een mix van specifiek Antwerpse maatregelen en maatregelen die maximaal aansluiten bij federale en Vlaamse initiatieven. De stad wil immers bestaand beleid versterken en het op die manier ook eenvoudig houden voor de ondernemers.

Cashpositie versterken, heropstart bevorderen en inzetten op innovatie
De bijkomende steunmaatregelen hebben drie belangrijke doelen: de cashpositie van de bedrijven versterken, de heropstart van de bedrijven en de Antwerpse economie in het algemeen bevorderen en blijven inzetten op innovatie.

Op het niveau van de cashpositie zijn er twee belangrijke maatregelen:

  • De vermindering van de belasting op drijfkracht, hefkracht en motoren als gevolg van inactiviteit in het aanslagjaar 2020 mag verrekend worden in het aanslagjaar zelf. Zo kunnen ondernemers vervroegd aanspraak maken op deze vermindering. De aanvraagprocedure hiervoor wordt vereenvoudigd.
  • Wie een overheidsopdracht binnenhaalt of een raamakkoord afsluit, moet steeds een borg betalen. Voor kleine opdrachten wordt die borg nu geschrapt. Borgen kleiner dan 2500 euro worden teruggestort. Voor hogere borgtochten wordt terugstorting onderzocht.

Op het vlak van de heropstart voorziet de stad onder meer het volgende:

  • Tijdens de heropstart zullen veel ondernemers zich graag laten adviseren op het vlak van onder meer de fysieke heropstart van activiteiten, financiën, fusies en overnames. Samen met relevante partners zal de stad ‘best practices’ delen en ondernemers helpen om bedrijfsactiviteiten weer op te starten.

Wat het versterken van de innovatie betreft:

  • De stad voorziet 1 miljoen euro voor een nieuwe oproep aan bedrijven om innovatieve projecten uit te werken die hulp bieden in deze crisistijden. De eerste oproep – die op 20 maart werd beslist – richtte zich op digitale projecten die snel konden worden ingezet. De nieuwe oproep zal digitale en andere projecten steunen die structuurversterkend zijn.
  • Bij ‘cocreatietrajecten’ koppelt Antwerp. Powered By Creatives kmo’s aan creatieve ondernemers om een innovatietraject voor de kmo uit te werken. De stad stelt 80.000 euro ter beschikking voor 50 extra trajecten.

Ook voor de diamantsector worden specifieke acties ondernomen:

  • De stad ondersteunt innovatietrajecten om diamantbedrijven futureproof te maken en zet ook hier ‘cocreatietrajecten’ op.
  • De geldigheidsduur van het kwaliteitslabel ‘Antwerp Most Brilliant’ wordt automatisch met zes maanden verlengd.

Schepen voor economie, innovatie en digitalisering Claude Marinower: “Een welvarende stad kan niet zonder bloeiende economie. De coronacrisis dreigt die steunpilaar van onze welvaart te ondermijnen. Daarom willen wij ervoor zorgen dat ondernemingen deze crisis kunnen overleven. We nemen een breed palet van maatregelen om vooral de industriële kmo’s en de start-ups en scale-ups te helpen. Sommige maatregelen geven direct zuurstof aan hun cashbalans, andere maatregelen willen hun innovatiekracht en hun duurzaamheid op middellange termijn versterken. Beide moeten de Antwerpse economie ondernemend en innovatief houden. Antwerpen blijft open voor business. Tijdens corona en na corona.”

Schepen voor financiën Koen Kennis: “Onze eerste steunmaatregelen kwamen tegemoet aan de acute noden van de Antwerpse bedrijven. Met dit pakket willen we hen helpen richting heropstart. Het gaat om concrete fiscale hefbomen die voor de ondernemers het verschil kunnen maken.”

Schepen voor diamant Peter Wouters: “Het is belangrijk dat Antwerpen het wereldcentrum van diamant blijft. Met deze nieuwe initiatieven willen we samen met de diamantsector deze positie ook in de toekomst versterken.”

Het stadsbestuur ondersteunt zelfstandigen, ondernemers en verenigingen ook extra op andere manieren tijdens de coronacrisis. Opwww.ondernemeninantwerpen.be/corona staat up-to-date informatie over de richtlijnen, de stedelijke en andere steunmaatregelen, initiatieven van en voor ondernemers en preventietips, alsook verschillende oproepen aan bedrijven om hulp te bieden.