Openbaar domein 7 mei 2020

Stad Antwerpen wil nutswerken in winkelgebieden versneld laten uitvoeren

De stad Antwerpen vraagt aannemers om nutswerken zo veel mogelijk af te ronden tegen zondagavond zodat burgers wanneer de winkels weer open gaan maandag 11 mei zo veilig mogelijk kunnen winkelen in Antwerpen.

Afgelopen periode is er hard gewerkt om de Antwerpse winkelstraten weer in een goede staat te krijgen. Aandachtspunt voor de stad was om er voor te zorgen dat wanneer de winkels terug open gaan de hinder door eventuele werken tot een minimum wordt herleid.

We stellen vast dat in diverse straten waar we de herstellingswerken versneld hebben uitgevoerd, deze terug werden opengebroken door nutsmaatschappijen om werken uit te voeren. Onder andere in de Korte Gasthuisstraat, Huidevetterstraat en de Meir. We doen als stad een beroep op de burgerzin van de nutsmaatschappijen en vragen hen deze werken afgerond zijn tegen zondagavond”, aldus schepen voor openbaar domein Claude Marinower.

Antwerpen kijkt uit naar de heropening van de winkels op maandag 11 mei, die zal gebeuren rekening houdend met de richtlijnen uitgevaardigd door de Nationale Veiligheidsraad. De stad doet grote inspanningen om de geplande heropening van de winkels in goede banen te leiden. Op de grote winkelassen zal de stad signalisatie aanbrengen om verkeersstromen van wandelaars en fietsers waar nodig te scheiden , en zullen de bezoekers attent gemaakt worden op het respecteren van social distancing-regels en hygiënische voorschriften.

Schepen voor middenstand Koen Kennis: “Onze handelaren verdienen een vlotte overgang naar de normaliteit. Dat betekent ook dat ze zo weinig mogelijk hinder mogen ondervinden van eventuele nutswerken.”

Nutswerken meer afstemmen op noden handelaars

De stad wil vermijden dat er in de toekomst nog nutswerken plaatsvinden tijdens de eindejaarsperiode of de solden. Het uitgangspunt is daarbij dat nutswerken in winkelgebieden zoveel mogelijk vermeden moeten worden om het winkelen vlotter en aangenamer te laten verlopen. Claude Marinower: “We gaan zo snel mogelijk in overleg met de nutsbedrijven om hier duidelijke afspraken over te maken voor de toekomst en te zorgen voor een optimale werking op ons openbaar domein.”