Nieuws 23 september 2016

Stad breidt aantal leerwerkplaatsen uit

Dit jaar kunnen 29 leerlingen uit het beroepssecundair onderwijs via een combinatie van leren en werken aan de slag bij de stad. Dat zijn er 7 meer dan vorig jaar. De stad helpt op die manier om de tewerkstellingskansen van jongeren in het deeltijds beroepsonderwijs te vergroten.

De stad Antwerpen stelt ook dit jaar leerlingen uit verschillende scholen voor beroepssecundair onderwijs te werk. De jongeren combineren halftijds werken met een halftijdse opleiding en krijgen daarbij een leervergoeding tot maximaal 528,60 euro. In 2015 volgenden 22 jongeren een leertraject binnen stadsreiniging en de groendienst. Dat aantal wordt nu met 7 jongeren verhoogd. “Er is een groeiende vraag om het onderwijs beter te laten aansluiten op het beroepsleven. Daar willen we ook als stad Antwerpen mee instappen. Door deze dertigtal leerwerkplaatsen willen we ook een goed voorbeeld geven aan de bedrijven in de regio”, zegt schepen voor personeel Ludo Van Campenhout.

“Door meer leerwerkplaatsen aan te bieden proberen we bovendien een uitstroom bij de dienst stadsreiniging en de groendienst te vervangen en tegelijk jongeren de kans te geven om te werken bij de stad”, aldus schepen voor stads- en buurtonderhoud Philip Heylen. Zo hopen we de mee te voorkomen dat jongeren uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs de schoolbanken verlaten zonder diploma.

De Vlaamse overheid stelde in 2005 een actieplan op om de tewerkstelling van deze jongeren bij publieke werkgevers te bevorderen.

Schepen voor onderwijs Claude Marinower: “De stad Antwerpen geeft hier als grote werkgever het goede voorbeeld. Wij hopen hiermee het engagement van andere mogelijke partners te stimuleren. Gezien de Antwerpse context waar 24,6% van de jongeren ongekwalificeerde uitstromen zijn de leerwerkplaatsen van onschatbare waarde”.

De stad investeert hier mee in sinds 2012.