Digitalisering 4 maart 2020

Stad doet beroep op BEEGO voor digitale ondersteuning van kwetsbare doelgroepen

De stad Antwerpen start een samenwerking op met de Antwerpse start-up BEEGO. BEEGO voorziet in computerhulp aan huis of in het buurtwerk door informaticastudenten. De studenten zullen in het kader van het project Digitaal Inclusieve Wijk (DIW) worden ingezet om de digitale vragen van meest kwetsbare mensen te verbeteren.

De stad Antwerpen startte onlangs het tweejarig project DIW op, in samenwerking met Elegast vzw en Samenlevingsopbouw vzw. De wijkgerichte aanpak focust op de wijken Antwerpen-Dam en Antwerpen-Kiel. Het is een aanvulling op de werking van de 12 webpunten, verspreid over de stad. De opzet is om meer kwetsbare mensen te betrekken bij de digitale transformatie.

Schepen Claude Marinower, schepen voor digitalisering: “Met dit project werken we aan een beter bereik extra kwetsbare doelgroepen. Op basis van de behoeften en wensen van wijkbewoners wordt een specifiek aanbod uitgewerkt. Digitalisering mag geen aanleiding zijn voor uitsluiting. Iedereen moet kunnen meegenieten van de voordelen die de digitale transformatie biedt.”

Er zijn 12 webpunten in de stad waar iedereen terecht kan met digitale vragen. Dit wordt aangevuld met digitale assistenten die aan huis komen. Op die manier wordt het bereik verder uitgebreid en zullen mensen nu ook in hun thuisomgeving beroep kunnen doen op een digitale assistent.

Deze digitale assistenten zijn de informaticastudenten van BEEGO, die hun kennis met veel engagement in hun buurt uitdragen. De Antwerpse start-up is ondertussen actief in verschillende Vlaamse steden, die met meer dan 50 studenten bijna 5000 huisbezoeken afwerkten.

Frederick Scraeyen, oprichter BEEGO: “We merken dat de vraag naar onze diensten groot is en van een erg divers publiek afkomstig is, maar dat de tarieven voor sommige mensen een drempel zijn. We richtten reeds een sociaal tarief in (mensen met een verhoogde tegemoetkoming krijgen 20% korting), maar door mee te werken aan de e-inclusieprogramma’s van de stad, kunnen we ervoor zorgen dat we ook de meest kwetsbare doelgroepen helpen.”

Het project van de stad zal nagaan op welke manier IT-ondersteuning door studenten aan huis of binnen het buurtwerk een meerwaarde kan betekenen in een totaalaanbod rond e-inclusie. De studenten van BEEGO worden tijdens het project door Elegast vzw en Samenlevingsopbouw vzw ondersteund in het samenwerken met kwetsbare burgers.

Schepen Claude Marinower: “Deze samenwerking biedt ook enorme leerkansen aan de betrokken studenten informatica. Door de assistentie en ondersteuning van mensen die minder digitaalvaardig zijn, zullen de studenten ondervinden waar de uitdagingen liggen. Ik hoop dat zij deze ervaring zullen gebruiken wanneer ze later in hun job digitale oplossingen ontwikkelen die door alle burgers gebruikt  kunnen worden.”

Wim Lauwers, Departementshoofd Wetenschap & Techniek, AP hogeschool: “Voor onze informaticastudenten is het een maatschappelijk engagement – het verkleinen van de digitale kloof – en tegelijkertijd werken de studenten ook aan de eigen sociale en professionele vaardigheden. Binnen de AP Hogeschool gaan we voor een gemeenschap van actieve burgers met een maatschappelijke impact. Dit project kunnen we in het kader daarvan alleen maar toejuichen.”