Openbaar domein 14 juli 2020

Stad eert Paula Marckx met eigen rotonde

Op 29 juni 2020 overleed de bekende feministe/journaliste/pilote/… Paula Marckx op 94-jarige leeftijd te Antwerpen. Minder dan een week na haar overlijden besliste het Antwerpse schepencollege de rotonde op de Luchthavenlei vlak voor de luchthaven van Deurne naar haar te vernoemen om haar te eren.

 Paula Marckx (geboren in 1925 in de Antwerpse Seefhoek) was journaliste, pilote, model voor Natan,… maar vooral de vrouw die ongehuwde moeders een stem gaf en hen via het arrest Marckx extra rechten bezorgde. Schepen van Openbaar Domein Claude Marinower kadert deze beslissing tevens in het bredere beleid van de stad: “Los van haar uitzonderlijke levensloop en realisaties past de nieuwe naam in de visie van de stad om meer vrouwelijke straatnamen te benoemen, de stad wil bij de benoeming van nieuwe straten zorgen voor meer evenwicht tussen mannelijke en vrouwelijke straatnamen”.

De impact van een persoonlijkheid als Paula Marckx kan moeilijk overschat worden, ze plaveide de weg voor vele vrouwen door er eigenhandig voor te zorgen dat de Belgische afstammingswet (die nog dateerde uit de tijd van Napoleon) gewijzigd werd. Op dat ogenblik maakte de wetgeving in ons land een onderscheid tussen natuurlijke kinderen (van ongehuwde moeders) en wettige kinderen (van getrouwde koppels). Door haar klacht bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kregen kinderen van ongehuwde ouders in ons land dezelfde rechten als kinderen van getrouwde koppels. Een baanbrekend arrest.

“Onze stad is een echte voortrekker in Vlaanderen. Dat hebben we vooral te danken aan sterke Antwerpenaren zoals Paula Marckx, die op tal van vlakken een pionier was. De luchthaven, waar zij als eerste Vlaamse vrouw piloot werd, is een uitstekende plaats om haar rijk leven en diverse carrière te eren. Antwerpen brengt op deze manier hulde aan Paula Marckx en zal haar blijven gedenken als mensenrechtenactiviste.” Aldus burgemeester Bart De Wever.

Paula Marckx werd donderdag 9 juli in familiale kring begraven.