Werk 27 januari 2020

Stad en VDAB gaan voor coherente en inclusieve aanpak van uitdagingen op arbeidsmarkt

Vandaag stelden de stad Antwerpen en VDAB een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor die de nadruk legt op een coherente en inclusieve aanpak van uitdagingen op de arbeidsmarkt. Hiermee willen beide partners binnen 5 jaar de Antwerpse werkzaamheidsgraad optrekken naar 70%. Elk jaar moet een contingent van 180 Antwerpse werkzoekenden op de Oosterweelwerven aan de slag gaan en tegen 2025 moeten 6000 laaggeschoolde werkloze jongeren een job hebben.

Het stedelijke bestuursakkoord 2019-2024 ‘De Grote Verbinding’ wil Antwerpenaren maximaal aan het werk krijgen. In haar beleidsnota gaf minister Crevits de VDAB eerder al een ambitieuze opdracht om de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen op te trekken naar 76,4%. In Antwerpen hebben beide partners elkaar alvast gevonden om de complexe uitdagingen van de Antwerpse arbeidsmarkt aan te gaan. Vandaag stelden schepen voor economie en werk Claude Marinower en provinciaal directeur van VDAB Antwerpen Bjorn Cuyt, geflankeerd door  Vlaams vice-minister Hilde Crevits en gedelegeerd bestuurder VDAB Wim Adriaens, een nieuw samenwerkingsakkoord voor . De nieuwe overeenkomst loopt tot eind 2025.

Claude Marinower, schepen voor werk en economie: ‘Dit samenwerkingsakkoord is een ambitieus project waar we samen voor gaan. We hebben de ambities en doelstellingen samen geformuleerd, en in 2025 mag men ons hierop afrekenen. De uitdagingen zijn groot: onze werkzoekenden hebben een steeds langere afstand tot de arbeidsmarkt. We moeten nieuwe initiatieven nemen om de vele openstaande vacatures ingevuld te krijgen. Daarvoor zullen we ook nieuwe doelgroepen moeten aanspreken. Een grote focus zal dan ook liggen op het vinden van al die mensen die vandaag niet actief zijn, maar die wel het potentieel hebben om een van die jobs in te vullen. Samen met VDAB zullen we inzetten op een intensieve, coherente begeleiding op maat.”

Het  samenwerkingsovereenkomst vertrekt van drie 3 grote kernambities:

  • De Antwerpse werkzaamheidsgraad wordt opgetrokken van 64,2% naar 70%
  • De Grote Verbinding en de grote industriële werven zijn een motor voor het dalen van de Antwerpse werkloosheid. Jaarlijks worden 180 Antwerpse werkzoekenden naar de Oosterweelwerf geleid.
  • 6000 laaggeschoolde jongeren geactiveerd naar werk tegen 2025.

Om deze kernambities te realiseren hebben stad en VDAB zeven strategische werven geformuleerd. “Zo gaat er onder meer bijzondere aandacht naar het activeren van werkloze jongeren, mensen met een leefloon, werkzoekenden met een arbeidsbeperking, langdurig werkzoekenden en anderstaligen met een arbeidsperspectief. Er is voor iedereen geschikt werk. Met dat idee willen we zoveel mogelijk mensen aan de slag krijgen”, aldus Schepen voor werk en economie Claude Marinower. De partners ontwikkelen bovendien een gezamenlijk aanbod voor werkgevers dat ze uitrollen in een overkoepelende dienstverlening. Tegen de zomer wordt elke doelstelling vertaald in een actieplan.

Daarnaast  stellen ze 4 grote stadsprojecten als hefboom zullen werken in de realisatie van de ambitie en de doelstellingen. Jobs in ‘De Grote Verbinding’
De grote infrastructuurwerken zoals de Oosterweelverbinding en de leefbaarheidsprojecten langs de Ring, samen ‘De Grote Verbinding’ genoemd, zorgen voor unieke opleidings- en tewerkstellingskansen in Antwerpen. Via verschillende maatregelen wil de stad zoveel mogelijk lokale werkzoekenden op de werven aan het werk te krijgen.

Ook blijven de stad en VDAB sterk inzetten op de structurele tekorten en knelpunten in de speerpuntsectoren: bouw, industrie, metaal, chemie, haven en logistiek. In samenwerking met de sectoren wordt ingezet op de korte-, middellange- en langetermijnaanpak van deze knelpunten.

Op de onderwijs-arbeidsmarkt  engageren de partners zich voor een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt door het stedelijke aanbod rond studie- en beroepskeuze uit te breiden, het duaal leren te versterken en knelpuntberoepen extra aandacht te geven in het onderwijs. De stad werkt een urgentieplan uit om meer jongeren te laten afstuderen met een kwalificatie en ze betere kansen op de arbeidsmarkt te bieden. Daarnaast gaan de stad en VDAB voor sterkere loopbanen binnen een stimulerend leerklimaat, onder meer via levenslang leren.

Zowel VDAB als de stad worden geconfronteerd met een groep die niet meer activeerbaar is naar betaalde tewerkstelling. Anderzijds zijn er mensen binnen verschillende zorgstelsels die mogelijks terug de instap naar werk – al dan niet met ondersteuning – kunnen maken. De partners onderzoeken hoe ze deze groep beter kunnen definiëren en bekijken we welke innovatieve mogelijkheden ze lokaal en bovenlokaal kunnen inzetten om hen te activeren.

Door deze kernambities, doelstellingen en stadsprojecten op te nemen in de samenwerkingsovereenkomst, kiezen stad en VDAB voor een sterk partnerschap en willen ze vanuit een co-regie antwoorden bieden op de Antwerpse grootstedelijke arbeidsmarktproblemen.

Tom Meeuws, schepen voor sociale economie: “Onze stad kent een zeer grote groep leefloners, mensen met een arbeidsbeperking en ook inactieve Antwerpenaars. Mensen voor wie werk een belangrijke hefboom is om volwaardig mee te draaien in onze samenleving. Met deze samenwerking zetten we in op gedeelde informatie en expertise van alle betrokkenen. Zo maken we écht het verschil voor zowel de Antwerpse arbeidsmarkt als de Antwerpenaar.”

Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder VDAB: “De samenwerking tussen VDAB en lokale besturen is belangrijker dan ooit. Als we meer mensen naar werk willen begeleiden, dan hebben we sterke samenwerkingen zoals deze met de stad Antwerpen nodig. Om dat gemeenschappelijk doel te bereiken, zetten we in op elkaars sterktes. De lokale besturen staan dicht bij de lokale economie en nieuwe werkzoekenden. Samen met hen kunnen we zowel nieuwe werkzoekenden als lokale werkgevers beter bereiken en begeleiden op de arbeidsmarkt.”

Hilde Crevits, Vlaams minister voor economie, werk, sociale economie: “Antwerpen is een belangrijke motor van de Vlaamse economie met de vele bedrijven en de haven. Toch zijn er heel veel mensen niet aan de slag, ondanks de vele vacatures. Meer dan 1 op de 5 jongeren bijvoorbeeld is niet aan het werk. Stad Antwerpen heeft samen met VDAB en verschillende partners de ambitie om haar werkzaamheidsgraad te verhogen met 5% en ruim 22.000 mensen te activeren. Deze samenwerkingsovereenkomst is niet alleen voor Antwerpen belangrijk. Ze moet ook andere lokale besturen inspireren om vorm te geven aan het lokaal arbeidsmarktbeleid en verschillende doelgroepen beter te bereiken. “

 

Naar: persbericht Stad Antwerpen