Openbaar domein 6 november 2020

Stad koopt binnengebied in Kronenburgwijk om groene ruimte te creëren

Het college besliste vandaag om de aankoop van een binnengebied van bijna 2000 m² in de wijk Kronenburg in Deurne-Noord ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. De aankoop schept kansen voor de dichtbevolkte wijk in het algemeen en voor de aangrenzende basisschool De Bever in het bijzonder. De stad onderzoekt nu hoe het binnengebied op een veilige en kwalitatieve manier zal kunnen bereikt en gebruikt worden.

Het binnengebied bevindt zich achter een dubbele poort aan de Van Amstelstraat 63 en heeft een oppervlakte van 1928 m² (ongeveer 4 basketbalvelden groot). Het wordt omgeven door private achtertuinen van enerzijds de Van Amstelstraat en anderzijds de Van Cortbeemdelei. Aan de oostzijde grenst het aan de speelplaats van basisschool De Bever.

Opportuniteit voor groene ruimte en extra buitenspeelruimte

Het binnengebied ligt midden in de wijk Kronenburg in Deurne-Noord. “Deze buurt is niet alleen dicht bevolkt, er wonen in verhouding ook veel -18-jarigen. Tegelijk was er een tekort aan groene ruimte en plaats om te spelen”, vertelt burgemeester Bart De Wever. “Daarom is het een uitstekende zaak dat de stadsmarinier het initiatief nam om dit binnengebied aan te kunnen kopen. Zo maken we nieuwe, groene ruimte vrij voor buurtgerichte en gemeenschapsversterkende activiteiten. Hiermee zien we een eerste belangrijke verwezenlijking van de nieuwe stadsmariniers en hoe zij de leefbaarheid in onze wijken verbeteren.”

Er is ook een opportuniteit voor gedeeld ruimtegebruik. Het binnengebied kan immers een buitenspeelruimte worden voor de aangrenzende basisschool De Bever. Nu beschikt de school amper over buitenspeelruimte. Via een doorsteek in de gemene muur kan de huidige speelplaats verbonden worden met het binnengebied. Daardoor krijgt de school tijdens de schooluren een extra groene buitenspeelplek. Met het concept ‘Brede School’ kan het binnengebied buiten de schooluren ook gebruikt worden voor kleinschalige buurtactiviteiten.

Schepen voor onderwijs, Jinnih Beels, is tevreden met de aankoop: “Dit zorgt, zeer letterlijk, voor extra ademruimte voor de leerlingen van basisschool De Bever. Het is ook een zeer concrete invulling van het concept ‘Brede School’ door de ruimte open te stellen voor buurtinitiatieven.” Claude Marinower vult aan: “Als schepen openbaar domein ben ik verheugd dat de stadsmariniers proactief meedenken aan het nuttig invullen van onze stedelijke ruimte. Die is soms krap en daarom moeten we maximaal naar oplossingen zoeken waarin die ruimte gedeeld wordt en effectief benut voor onze vele noden, in dit geval voor jeugd en onderwijs. De stadsmarinier kijkt vanuit de noden van een wijk, en kan zo oplossingen vinden die lokaal de leefbaarheid en het samenleven sterk verbeteren.”

De stad Antwerpen onderzoekt nu hoe het binnengebied op een veilige en kwalitatieve manier kan bereikt en gebruikt worden. Ook het beheer, het onderhoud en het afsluiten van het binnengebied maken deel uit van het onderzoek. Annick De Ridder, schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening: “De coronaperiode heeft meer dan ooit aangetoond dat we als stad verder moeten inzetten op kwaliteitsvolle groene ruimtes. Met de aankoop van dit binnengebied komen we tegemoet aan de vraag van de Antwerpenaar naar vergroening. We gaan nu grondig bestuderen op welke manier we dit ruimtelijk kunnen inpassen in het stedelijke weefsel van onze stad.”

Schepen voor wonen en voorzitter van AG VESPA Fons Duchateau besluit: “Jonge gezinnen aantrekken om in de Antwerpen te blijven of er te komen wonen, is onlosmakelijk verbonden met het creëren van meer groen. Groen staat synoniem met levenskwaliteit. De aankoop van dit binnengebied is een buitenkans voor de wijk die we als stad niet mochten laten liggen”.

Info: Persbericht Stad Antwerpen