Openbaar domein 17 juni 2021

Stad legt in Rozemaaipark recreatieve centrale zone aan

Het college keurde de procesnota voor het ontwerpproces voor de tweede fase van het Rozemaaipark in Ekeren goed. De centrale zone in het park langs de Donkse Beekvallei vormt een belangrijk onderdeel van die aanleg. Over de invulling ervan kan de buurt mee beslissen.

Twee jaar geleden was er de feestelijke opening van de eerste fase van het nieuwe Rozemaaipark in Ekeren, tussen de Oude Landen en de A12. De beekvormige vijver die centraal door het gebied loopt, heeft een prominente rol. De stad wil nu starten met de realisatie van fase twee, met naast meer groen ook een centrale zone voor wijkactiviteiten aan weerskanten van de beekvormige vijver die er vandaag al ligt.

Een nieuwe toekomst voor Rozemaaipark

In 2016 werd masterplan Rozemaai goedgekeurd. Dit plan schetst het toekomstbeeld voor een groene en recreatieve omgeving en vormt het kader waaraan de huidige en toekomstige bebouwing wordt afgetoetst. Het hart van de wijk werd de Donkse Beekvallei. In fase 1 werd een deel van de voormalige beek opengelegd en een landschapspark voor de buurt aangelegd. In de tweede fase wordt het park vervolledigd.

Hoofdrol voor Donkse Beek

De Donkse Beek blijft een centrale rol innemen. De beekvormige vijver die in de eerste fase al werd aangelegd wordt in de tweede fase doorgetrokken tot aan de Ekersesteenweg. Ze wordt helemaal opengelegd en ingezet als buffer voor regenwater van de ganse wijk.

Centraal komt er een plein waar ontmoetingen zullen gestimuleerd worden en waar wijkactiviteiten kunnen plaatsvinden. Het vormt het hart van de wijk en zal de twee buurten verbinden. Als aantrekkelijke ontmoetingszone en plek voor lokale activiteiten. De oevers kunnen op deze plek intensiever gebruikt worden. Zo zullen er watergebonden spelaanleidingen en voldoende oversteekmogelijkheden komen. Gezien het belang van deze plek wordt er een traject opgezet om te bekijken wat de beste invulling kan zijn. De buurtbewoners, toekomstige gebruikers en andere belanghebbenden zullen hun mening kunnen geven in een focusgroep.

Schepen voor openbaar domein Claude Marinower: “In fase twee leggen we de beek in het Rozemaaipark opnieuw open en realiseren we een landschapspark voor de buurt. De beek dient als koelteplek en is een biotoop voor fauna en flora. Daarnaast zorgt het landschapspark voor oase van rust binnen het district waar mensen ruimte hebben om te vertoeven en te genieten. De opwaardering van het Rozemaaipark verhoogt niet alleen de leefbaarheid voor de buurt, maar is ook in functie van de klimaatverandering. Het waterplan wordt optimaal meegenomen waardoor water hier niet meer afgevoerd wordt via de riolering, maar ter plaatse kan infiltreren.”

Er wordt nog bekeken of de beek onder de Ekersesteenweg kan doorgetrokken worden tot in de Oude Landen waar een verbinding kan gemaakt worden met de oude Donkse Beek. Verder zal er ook onderzocht worden of het oppervlaktewater van de Ferdinand Verbieststraat kan afgevoerd worden naar de Donkse Beek via de wijk Rozemaai.

Meer informatie over het project is te vinden opwww.antwerpenmorgen.be/rozemaai. Over het participatietraject worden de buurtbewoners nog gebrieft.