OKAN 19 mei 2017

Stad maakt ruimte voor extra OKAN-klassen

Het voorbije schooljaar werd de maximumcapaciteit van de OKAN klassen (Onthaalklassen Anderstalige Nieuwkomers) in de secundaire scholen in Antwerpen stilaan bereikt. Verschillende scholen trokken bijgevolg hun capaciteit al op, maar de vraag naar plaatsen blijft stijgen. Gezinshereniging is een van de oorzaken. De stad treft alvast een aantal maatregelen om extra capaciteit te voorzien.

Eén vierde van alle AN-leerlingen in Antwerpen
Het voorbije jaar, vooral het laatste kwartaal vond er in het secundair onderwijs een opvallende stijging plaats van het aantal anderstalige nieuwkomers. Op 1/02/2017 telde Vlaanderen 4.091 ingeschreven leerlingen in het OKAN voltijds secundair onderwijs. In Antwerpen bedroeg dat aantal 1002. Dat betekent concreet dat één vierde van alle AN-leerlingen in Vlaanderen ingeschreven is in een Antwerpse school. De nood aan extra plaatsen in Antwerpen wordt daardoor groot, volgens Antwerps schepen voor Onderwijs Claude Marinower:

“De OKAN-klassen verhogen de druk op de bestaande capaciteit in het regulier onderwijs, die op verschillende plaatsen sowieso al groot is. Bovendien stromen velen van hen vanuit de OKAN-klassen volgend schooljaar door naar het reguliere onderwijs, waardoor de druk in die scholen ook verhoogt. De stad trekt nu 2,5 miljoen euro uit om extra plaatsen te creëren. We blijven de situatie naar volgend schooljaar toe goed monitoren. De LOP-OKAN werkgroepen en ATLAS leveren hier alvast een grote bijdrage.”

2,5 miljoen euro voor meer capaciteit
Onderstaande tabel leert dat het aantal AN-leerlingen in het secundair onderwijs langzaam maar zeker toeneemt. In september zijn we gestart met een capaciteit van 1032 plaatsen. Er waren toen 837 AN-leerlingen. In het voorjaar van 2017 was die capaciteit nagenoeg volledig benut. Omwille van een reeks nieuwe aanvragen zagen de scholen zich genoodzaakt hun capaciteit uit te breiden. In het laatste kwartaal kwamen er daarom nog 125 plaatsen bij. Momenteel bevolken zo’n 1130 leerlingen de onthaalklassen. Met meer AN-leerlingen eindigen betekent dat de scholen in september wellicht ook met een groter aantal leerlingen zullen starten, en dat de maximum capaciteit wellicht nog sneller bereikt zal worden. Om hieraan tegemoet te komen, trekt de stad 2,5 miljoen euro extra uit. Die moeten zo snel mogelijk geïnvesteerd worden, zodat de druk nog volgend schooljaar wordt weg genomen.

okan

Zelfde trend in basisonderwijs
Ook in het basisonderwijs neemt Antwerpen bijna een kwart van het Vlaamse totaal anderstalige nieuwkomers voor zijn rekening. Bijna 1000 (964 tegenover 775 rond dezelfde tijd vorig schooljaar) op een totaal van 4171 in de Vlaamse basisscholen. Zij zitten verspreid over 97 scholen in de stad. Die scholen krijgen hiervoor extra Vlaamse omkadering. In het basisonderwijs bestaan geen onthaalklassen zoals in het secundair. Het aantal AN-leerlingen wordt op schoolniveau geteld. Van de 97 scholen zijn er 26 die 15 of meer AN-leerlingen tellen. Zo’n 36 basisscholen hebben minder dan 6 AN-leerlingen en hebben daarom geen recht op extra Vlaamse omkadering. Zij werden niet in de telling opgenomen.

Gezinshereniging
De oorzaken van deze stijging zijn te wijten aan verschillende factoren. Rapporteur vluchtelingen Pat Kussé: “De voordelen van een grote stad zoals Antwerpen, waar mensen een netwerk hebben en goedkoper een woning vinden, is hierbij een grote factor. Daarnaast zien we ook veel leerlingen overkomen vanuit centra die gesloten werden. Maar vooral opvallend is de factor gezinsvereniging: families waarvan één persoon eerst reisde en nu de rest van het gezin laat overkomen. We hebben echt oplossingen nodig.”

Oplossingen
Momenteel organiseren 10 scholen OKAN-klassen. We stellen vast dat de druk op die scholen zeer groot is. Vooral de scholen in het centrum gaan soms over hun capaciteit om de nieuwkomers toch een plek te kunnen geven. Heel wat scholen creëerden reeds plaatsen bij, maar zitten nu toch op hun tandvlees. “Een decentralisatie van het aanbod door in de stadsrand OKAN-klassen te voorzien is geen voor de hand liggende oplossing. Immers, de grootste groep woont in het centrum van de stad en voor de betrokken gezinnen betekent het transport een extra financiële belasting die ze niet kunnen dragen. Daarom onderzoeken wij, samen met De Lijn, of deze kinderen van een sociaal tram- of bustarief zouden kunnen genieten”, aldus Pat Kussé.

Schepen Marinower: “Mijn dank gaat uit naar de OKAN-scholen die dit jaar keihard gewerkt hebben om plaatsen bij te creëren. Zij zijn erin geslaagd elke jongere een plek te geven. Ik wens ze nog eens extra te bedanken voor hun inzet. Dankzij een laatste inspanning zijn er vandaag nog een kleine 45 plaatsen vrij.”