Openbaar domein 6 april 2020

Stad start aantal wegenwerken en kleine herstellingswerken op

In de loop van de paasvakantie gaan in en rond de stad een aantal wegenwerken en kleine herstellingswerken van start. De verminderde drukte van het dagelijkse verkeer, zowel op de wegen als in het centrum en de winkelstraten, biedt kansen om die met een minimum aan hinder uit te voeren. Samen met de betreffende aannemers hebben de stad en het district Antwerpen afspraken gemaakt om deze werven vroeger dan gepland uit te voeren in deze verkeersluwere periode.

In overleg met de stad Antwerpen, het district Antwerpen en de betrokken aannemers zullen er in de loop van de paasvakantie een aantal wegenwerken opstarten of opnieuw van start gaan, in en rond de stad. Zo wordt er onder andere op de werven in de Stanleystraat en de Lange Koepoortstraat terug gewerkt.

Claude Marinower, schepen voor openbaar domein: “Ik ben tevreden dat de stadsdiensten en onze aannemers steeds de dialoog aangaan om te zien wat mogelijk is, en hoe we verder kunnen werken aan de opwaardering van het openbaar domein van onze stad. De timing om herstellingswerken uit te voeren is optimaal.”

Minder verkeershinder
De meeste werken gaan in het district Antwerpen door: in de binnenstad worden voornamelijk kleinere herstellingen aan voetpad of de rijweg uitgevoerd om ze, na bijvoorbeeld nutswerken, terug in hun originele staat te herstellen. Door die in te plannen in deze verkeersluwere periode, zorgt de uitvoering voor minder verkeershinder. Een volledige lijst van alle straten in het district waar er herstellingswerken opstarten, staat op www.districtantwerpen.be, klik hier voor de rechtstreekse link. Paul Cordy, districtsburgemeester district Antwerpen: “Ik ben blij dat een aantal belangrijke werven terug kunnen worden opgestart zodat deze werven in het centrum van onze stad tijdig kunnen worden voltooid. We zijn zeer blij dat de aannemers zich hiervoor willen inspannen.”

Veiligheidsmaatregelen

Tijdens de uitvoering van de werken zien zowel de aannemers als de toezichters van de stad erop toe dat alle adviezen en richtlijnen van de overheid en de Nationale Veiligheidsraad met betrekking tot het coronavirus nauw opgevolgd worden.

Koen Kennis, schepen voor mobiliteit en middenstand: “Deze crisis is uiteraard eerst en vooral een uitdaging op vlak van volksgezondheid. Maar ze is van die aard dat ze ook ons economische weefsel en welvaartsmodel kan raken. Dat moeten we kost wat kost vermijden. Daarom ben ik blij dat het werk op deze werven verdergezet wordt.”

Slim naar Antwerpen

Op www.slimnaarantwerpen.be/wegenwerken staat voor de grotere werven of deze al dan niet terug van start zijn gegaan, en wat de eventuele nieuwe planning voor deze werken is.

Info: persbericht Stad Antwerpen

Lees ook het artikel van Gazet van Antwerpen.