Nieuws 20 februari 2018

Stad versterkt financiële ondersteuning kwaliteitsvolle voor- en naschoolse opvang

Scholen die opvang organiseren op woensdagnamiddag en scholen die werken aan een kwaliteitsvol activiteitenaanbod tijdens de opvang zullen vanaf volgend schooljaar extra financiële ondersteuning krijgen van respectievelijk 2.000€ en 750€. Ook zullen meer scholen kunnen intekenen. Dit zijn enkele van de wijzigingen in het subsidiereglement binnenschoolse opvang van de stad Antwerpen, die in werking treden vanaf volgend schooljaar. 

Verdriedubbeling budget binnenschoolse opvang sinds 2016-2017
Het subsidiereglement voor binnenschoolse opvang in het basisonderwijs ging van kracht in schooljaar 2016-2017. Het reglement voorziet in een verhoogde financiële ondersteuning voor scholen die zelf opvang organiseren. In het reglement zijn een aantal basisvoorwaarden voor kwalitatieve opvang vastgelegd waaraan voldaan moet worden, waaronder een minimum opvangaanbod en één opvangbegeleider per maximaal 30 kinderen en per maximaal 20 kleuters. Daarmee koos de stad al in 2016 resoluut voor een betere financiële ondersteuning van de scholen en verdriedubbelde ze haar budget voor binnenschoolse opvang naar 1.150.000 miljoen euro per jaar, tegenover de 400.000 euro voordien. 

Extra ondersteuning voor woensdagen en kwaliteitsvolle opvang
Deze nieuwe werking werd na één schooljaar reeds positief geëvalueerd. Het aantal scholen dat intekent voor de subsidies is in stijgende lijn. Dit schooljaar krijgen 145 scholen (70%) subsidies. Met de wijzigingen die de stad nu aanbrengt in het reglement zal dit aantal vermoedelijk nog stijgen. Scholen die opvang organiseren op woensdagnamiddag en scholen die werken aan een kwaliteitsvol activiteitenaanbod tijdens de opvang zullen vanaf volgend schooljaar extra financiële ondersteuning krijgen van respectievelijk 2.000€ en 750€. Daarnaast worden ook enkele criteria versoepeld, waardoor meer scholen kunnen intekenen. Deze wijzigingen treden in werking vanaf volgend schooljaar.

Antwerps schepen voor Onderwijs Claude Marinower: “Hiermee zetten we weer een stap vooruit. Het subsidiereglement geeft scholen impulsen om te werken aan kwaliteitsvolle activiteiten in de opvang bijvoorbeeld door samen te werken met cultuur-, sport- en jeugdverenigingen. Zo kan de opvang ook bijdragen aan een fijne vrijetijdsbesteding én brede ontwikkeling van de kinderen. Met de financiële ondersteuning van de scholen streven we ernaar om de opvang veel meer te laten zijn dan louter ‘nabewaking’.”

Scholen kunnen tussen 15 maart en 30 april een subsidieaanvraag indienen, of tussen 15 augustus en 15 oktober.